Backlog agendaonderwerpen Gebruikersraad en Familie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.

Op deze pagina komen alle onderwerpen te staan die aangedragen worden voor behandeling in de NORA Gebruikersraad en/of andere bijeenkomsten van de NORA Familie. Bij het organiseren van een bijeenkomst wordt gekozen uit de onderwerpen, is het onderwerp behandeld dan komt op deze pagina te staan of er nog een vervolg nodig is of niet.

Kennissessies:

Onderwerp Doel Doelgroep Aandragers / Aanjagers Status Opmerkingen
Privacy Kennisopbouw: matching NORA en Privacy Materiedeskundigen en ervaren architecten Actie vanuit tussensprint Privacy, CIP en Rianne Bennink Sessie wo 5 juli Deel van focuspunt Privacy
Behoefte aan architectuur (GDI)-bouwstenen Verkenning vraagstuk: zijn behoeften stakeholders aan architectuur bouwstenen eenduidig? architecten en beheerders bouwstenen Logius via Gebruikersraad, Eric Brouwer Nog niet begonnen N.a.v. actiepunt NORA Gebruikersraad/2017-04-11
Gegevensmanagement Reflectie op kennis: wat uit het GEMMA Katern kan generiek gemaakt worden? geïnteresseerden uit de domeinen GEMMA / werkgroep gegevensmanagement, Marieke Vos Eerste aankondiging in Familienieuws, datumprikker uitgezet Datum eind september, overleg precieze invulling begin september
Kraamvisite ZiRA Kennis delen: hoe gaat en blijft een gloednieuwe architectuur leven in de praktijk? Mensen die ervaring hebben of willen opbouwen met het opzetten, beheren en actueel houden van architecturen ZiRA, NORA Beheer Datum vastgesteld 20 september, nog verder in te vullen en uitnodigingen te versturen
Identificatie en Authenticatie Kennis ophalen en delen / eerste plan bepalen richting advies (nader te bepalen) Afhankelijk van insteek Trekker focuspunt Identificatie en authenticatie (nog te bepalen) Actiepunt Gebruikersraad 20-6-2017 Moet naar alle waarschijnlijkheid een serie van bijeenkomsten worden met wisselend doel en doelgroep
Mobility nog onbekend nog te bepalen OMO2 nieuw Focusgebied NORA, concrete plannen in de maak