Backlog agendaonderwerpen Gebruikersraad en Familie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.

Op deze pagina komen alle onderwerpen te staan die aangedragen worden voor behandeling in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad en/of andere bijeenkomsten van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie. Bij het organiseren van een bijeenkomst wordt gekozen uit de onderwerpen, is het onderwerp behandeld dan komt op deze pagina te staan of er nog een vervolg nodig is of niet.

Kennissessies:

Onderwerp Doel Doelgroep Aandragers / Aanjagers Status Opmerkingen
Privacy Kennisopbouw: matching NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en Privacy Materiedeskundigen en ervaren architecten Actie vanuit tussensprint Privacy, CIP en Rianne Bennink Sessie wo 5 juli Deel van focuspunt Privacy
Behoefte aan architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. (GDI)-bouwstenen Verkenning vraagstuk: zijn behoeften stakeholders aan architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bouwstenen eenduidig? architecten en beheerders bouwstenen Logius via Gebruikersraad, Eric Brouwer Nog niet begonnen N.a.v. actiepunt NORA Gebruikersraad/2017-04-11
GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Reflectie op kennis: wat uit het GEMMA Katern kan generiek gemaakt worden? geïnteresseerden uit de domeinen GEMMA / werkgroep gegevensmanagement, Marieke Vos Eerste aankondiging in Familienieuws, datumprikker uitgezet Datum eind september, overleg precieze invulling begin september
Kraamvisite ZiRA Kennis delen: hoe gaat en blijft een gloednieuwe architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. leven in de praktijk? Mensen die ervaring hebben of willen opbouwen met het opzetten, beheren en actueel houden van architecturen ZiRA, NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer Datum vastgesteld 20 september, nog verder in te vullen en uitnodigingen te versturen
Identificatie en Authenticatie Kennis ophalen en delen / eerste plan bepalen richting advies (nader te bepalen) Afhankelijk van insteek Trekker focuspunt Identificatie en authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. (nog te bepalen) Actiepunt Gebruikersraad 20-6-2017 Moet naar alle waarschijnlijkheid een serie van bijeenkomsten worden met wisselend doel en doelgroep
Mobility nog onbekend nog te bepalen OMO2 nieuw Focusgebied NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, concrete plannen in de maak
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen