Basisconcept van Dienstverlening

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Agenda
Volledige agenda NORA

Wat is Het Basisconcept van Dienstverlening?

Nederlandse overheidsorganisaties verlenen talloze diensten aan burgers, binnen ons land en over de grens heen. Het gros van die dienstverlening is goed, maar nog te vaak gaat het mis of is een dienst hoognodig aan herziening toe. In het verleden zijn alle overheidsdiensten los van elkaar ontworpen, op basis van de behoeften en inzichten van dat moment. De laatste decennia ligt die taak bij overheidsarchitecten. Een gemeenschappelijk visie op de organisatie van die overheidsdienstverlening, over losse diensten en overheidsinstellingen heen, ontbrak echter. En dat terwijl al jaren pijnlijk duidelijk is geworden dat burgers vaak juist in het samenspel van meerdere diensten en overheidsinstellingen in de knel komen.

Hoe zou overheidsdienstverlening in elkaar moeten zitten en aan welke eisen moet het voldoen? Dat hebben we ons als community van overheidsarchitecten afgevraagd en het resultaat is het Basisconcept van Dienstverlening. Het is bedoeld als stabiele fundering onder de individuele overheidsinstellingen, die zorgt dat die instellingen goed met elkaar samenwerken, en dat hun diensten vervolgens voldoen aan de uitgangspunten, degelijk ontworpen zijn en goed op elkaar aansluiten. In feite is het een simpele en toepasbare managementarchitectuur, waarmee overheidsorganisaties kunnen sturen op hun eigen bijdrage in een keten.

Waarom is het Basisconcept van Dienstverlening van belang?

We merken steeds weer de “kloof” tussen de burgers en de politiek. Het vertrouwen in onze volksvertegenwoordigers is beschadigd en onderwerp van discussie in het Kabinet en de Tweede Kamer. En ook het vertrouwen in (beleids-)ambtenaren van de overheid is op grote schaal geschaad. Dit vraagt om meer dan een evaluatie van losse diensten: het vraagt om een visie op hoe goede dienstverlening er uit ziet en acties om die visie werkelijkheid te maken.

Direct aan de slag
Introductie Basisconcept van Dienstverlening
Verdieping Basisconcept
Historie & verbanden
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Voorbeelden, netwerken, bijeenkomsten et cetera. Interne links, externe links en/of contactpersonen met maillink

→ Presentatie "Borg de positie van de burger in diensten met het Basisconcept van Dienstverlening" op de DADD 2023 (12.15 - 13.00 uur)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links en netwerken:

Dit thema wordt beheerd door experts uit overheid en marktpartijen:

Expertgroep Dienstverlening

Contactpersoon: Pieter Hoekstra, pieter.hoekstra@suparel.com

Contact.png