BRV (Basisregistratie Voertuigen)

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf BRV (Basisregistratie Voertuigen))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan. In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de Politie en de Belastingdienst.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brv/

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beheerder

RDW

Toezichthouder

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verstrekker

RDW

Bronhouder

RDW

Contact

Contactpagina op de website van de RDW

Levering

De Basisregistratie Voertuigen wordt beheerd door de RDW (Dienst Wegverkeer).

Kosten

Bevragingskosten en aansluitkosten; beperkte gratis online bevraging


De kosten voor verstrekking uit deze basisregistratie zijn gepubliceerd via de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer. De online bevraging via rdw.nl is (voor incidenteel gebruik) gratis.

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Stelsel van Basisregistraties, GDI-Architectuur

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
CMISIn de loop van 2019/2020 zal het document management systeem voor de primaire processen geschikt worden gemaakt voor aansluiting door geautomatiseerde processen. CMIS zal als standaard voor de ontsluiting worden gehanteerd.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DKIMDe BRV voldoet aan DKIM.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCDe BRV voldoet aan DMARC. Rdw.nl voldoet niet aan de standaard, zie: https://internet.nl/mail/rdw.nl/253063/. De RDW is in 2017 gestart met een nieuwe leverancier die ook maatregelen voor het aanscherpen van DANE, DKIM, SPF, etc. zou meenemen. Doordat de implementatie van de digitale werkomgeving langer heeft geduurd dan beoogd, is dit tot op heden nog niet uitgevoerd. Augustus 2019 is RDW gestart om privacy en security verder te gaan verbeteren. De onderwerpen zoals DANE, DKIM, SPF, etc. zijn ook onderdeel van deze verbeteringen en de verwachting is dat RDW dit komende jaar de verbeteringen heeft doorgevoerd.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECDe niet-gevoelige (technische) gegevens uit de BRV zijn te bevragen via www.rdw.nl. Alle .nl rdw domeinen zijn gesigned met DNSSEC. De diensten op (voertuig)gegevens draaien als microservices in de Azure cloud en het is bekend dat hierop geen DNSSEC en daarmee ook DANE mogelijk is. RDW en andere overheidspartijen hebben bij Microsoft gevraagd om dit op te lossen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigikoppelingRDW maakt voor alle nieuwe uitwisselingen gebruik van Digikoppeling. Dat is onder meer het geval in de uitwisseling met MijnOverheid (Berichtenbox), CJIB, Politie, ILT, CBR, de Belastingdienst, etc. De intentie is uitgesproken om ook bestaande koppelingen pro-actief te migreren om de voordelen van het diginetwerk te benutten. Een planning hiervoor is nog niet vastgesteld.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)De website van de RDW voldoet nog niet volledig aan de Webrichtlijnen (versie 2, niveau AA). Voor de status wordt verwezen naar: https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HTTPS en HSTSImplementatie zou medio 2018 gerealiseerd worden. Rdw.nl voldoet niet aan de standaard, zie: https://internet.nl/mail/rdw.nl/253063/. De RDW is in 2017 gestart met een nieuwe leverancier die ook maatregelen voor het aanscherpen van DANE, DKIM, SPF, etc. zou meenemen. Doordat de implementatie van de digitale werkomgeving langer heeft geduurd dan beoogd, is dit tot op heden nog niet uitgevoerd. Augustus 2019 is RDW gestart om privacy en security verder te gaan verbeteren. De onderwerpen zoals DANE, DKIM, SPF, etc. zijn ook onderdeel van deze verbeteringen en de verwachting is dat RDW dit komende jaar de verbeteringen heeft doorgevoerd. De diensten op (voertuig)gegevens, die als microservices in de Azure cloud draaien, voldoen wel aan HTTPS/HSTS.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4IPv4 wordt ondersteund, IPv6 wordt nog niet ingezet. De BRV is te bevragen via www.rdw.nl. Op dit moment ziet de RDW voor de BRV nog geen noodzaak om op IPv6 over te gaan.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
De BRV voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OWMSDe toegang tot BRV-data is op data.overheid.nl in overeenstemming met OWMS gemetadateerd beschikbaar.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OpenAPI SpecificationDe BRV voldoet aan OpenAPI Specification.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDF (NEN-ISO)Bij digitale dienstverlening worden uittreksels en informatie uit de BRV in PDF/A vorm verstrekt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SAMLDe BRV voldoet aan SAML.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SKOSDe BRV voldoet aan SKOS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPFRDW ondersteunt en gebruikt de SPF standaard voor email verkeer.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
STARTTLS en DANEDe BRV voldoet aan STARTTLS, DANE, DKIM en SPFvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSRDW ondersteunt en gebruikt de TLS protocollen op de e-mail servers en Digikoppeling.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder