Begrippenkader katern is onvoldoende uitgewerkt

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Elementtype.png

Eigenschappen

IDI-KV006
BeschrijvingSoms worden begrippen als synoniemen door elkaar gebruikt, of definities gehanteerd die in veel sectoren niet herkend zullen worden
IndienerJasper van Lieshout (mede namens)
ProbleemeigenaarGR
StatusIngediend


o 3.1.3 E-dossier: in een aantal sectoren wordt onder e-dossier simpelweg een digitaal dossier verstaan. In de zorg zijn die e-dossiers bovendien een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden van private zorgaanbieders en niet van de overheid. Die dossiers kunnen natuurlijk gebruik maken van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd- of informatiediensten uit andere bronnen (ook wel:‘slimme diensten’). Wij hebben de indruk dat hier met ‘e-dossier’ gedoeld wordt op ‘slimme diensten’. o Front office: dit is een begrip uit de organisatiekunde om taak- of rolverdeling aan te duiden. Soms is er sprake van een dergelijke rolverdeling en dan is het begrip dus relevant. Maar juist in een context van digitale dienstverlening is die rolverdeling vaak niet relevant. Om die reden wordt er in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 3.0 neutraal van ‘contactfuncties’ gesproken, wanneer rolverdeling niet expliciet aan de orde is. o Makelaar/knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties./slimme dienst: makelaar = knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties.? En: knooppunten zijn toch geen voorwaarde voor slimme diensten? Die kunnen toch ook door een individuele organisatie geleverd worden? (pag 15) o Basis-, kern en brongegevens: de begrippen worden door elkaar heen gebruikt.