Begrippenkader katern is onvoldoende uitgewerkt

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 

Eigenschappen

IDI-KV006
BeschrijvingSoms worden begrippen als synoniemen door elkaar gebruikt, of definities gehanteerd die in veel sectoren niet herkend zullen worden


o 3.1.3 E-dossier: in een aantal sectoren wordt onder e-dossier simpelweg een digitaal dossier verstaan. In de zorg zijn die e-dossiers bovendien een zaak van private zorgaanbieders en niet van de overheid. Die dossiers kunnen natuurlijk gebruik maken van gegevens- of informatiediensten uit andere bronnen (ook wel:‘slimme diensten’). Wij hebben de indruk dat hier met ‘e-dossier’ gedoeld wordt op ‘slimme diensten’. o Front office: dit is een begrip uit de organisatiekunde om taak- of rolverdeling aan te duiden. Soms is er sprake van een dergelijke rolverdeling en dan is het begrip dus relevant. Maar juist in een context van digitale dienstverlening is die rolverdeling vaak niet relevant. Om die reden wordt er in NORA 3.0 neutraal van ‘contactfuncties’ gesproken, wanneer rolverdeling niet expliciet aan de orde is. o Makelaar/knooppunt/slimme dienst: makelaar = knooppunt? En: knooppunten zijn toch geen voorwaarde voor slimme diensten? Die kunnen toch ook door een individuele organisatie geleverd worden? (pag 15) o Basis-, kern en brongegevens: de begrippen worden door elkaar heen gebruikt.