Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Vastgesteld door Programmeringsraad Logius (PL)
Bron
GA Machtigen

Beschrijving

Het moet mogelijk zijn om vertegenwoordigingsbevoegdheden te creëren, te wijzigen en te beëindigen.

Voorbeelden

Rationale

Het verdient sterk de aanbeveling om een vertegenwoordigingsbevoegdheid expliciet vast te leggen. Op die manier wordt voorkomen dat er discussie ontstaat over de vraag óf er een vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend en voor welke diensten.

Het initiatief tot een vrijwillige machtiging kan zowel bij de vertegenwoordigde als de vertegenwoordiger liggen. De persoon die niet het initiatief heeft genomen moet de machtiging kunnen bevestigen.

De memorie van toelichting WDO, onder artikel 5 lid 1 onderdeel b, zegt over het vastleggen van een machtiging het volgende: “Bij de vastlegging in elektronische vorm wordt de strekking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid uitgedrukt in termen van de elektronische diensten (wat) die de vertegenwoordiger namens de vertegenwoordigde mag uitvoeren. Hierbij moet bedacht worden, dat registratie geen voorwaarde is voor het ontstaan van een machtiging; het is een hulpmiddel voor een bestuursorgaan of aangewezen organisatie om te bepalen of iemand is gemachtigd, oftewel het vormt een aanwijzing op basis waarvan bestaan, aard en omvang van de machtiging bepaald kan worden. De machtigingsdienst controleert thans niet of de aan de registratie ten grondslag liggende volmacht in alle opzichten rechtsgeldig is, dus bijvoorbeeld of de vertegenwoordigde handelingsbekwaam was op het moment van afgeven van de machtiging en registratie ervan.”

We hebben ervoor gekozen om het kunnen creëren, wijzigen (ook wel: corrigeren) en beëindigen (ook wel: intrekken) door alle betrokkenen (verstrekker, vertegenwoordigde en vertegenwoordiger) samen te nemen tot één generieke functie.

Een verdere rationale voor deze generieke functie en de implicaties die hieruit voortkomen is te vinden in:

 • Algemene kenmerken van machtigen (hoofdstuk 3),
 • Specifieke kenmerken van vrijwillige machtiging (paragraaf 3.1),
 • Specifieke kenmerken van wettelijke vertegenwoordiging (paragraaf 3.2),
 • Wettelijk kader A en B (paragraaf 4.1.1),
 • Beleidskader D (paragraaf 4.1.2),
 • Maatschappelijke en technische ontwikkeling F (paragraaf 4.1.3).

Met ‘beheren’ bedoelen we hieronder steeds ‘creëren, wijzigen en beëindigen’.

Implicaties

 1. Het is mogelijk om machtigingen tussen natuurlijke personen, tussen niet-natuurlijke personen en tussen natuurlijke en niet-natuurlijke personen te beheren.
 2. Het is mogelijk om een vertegenwoordigingsbevoegdheid met meerdere vertegenwoordigers te beheren.
 3. Het is mogelijk om een vertegenwoordigingsbevoegdheid voor een dienst, combinatie van diensten of alle diensten te beheren.
 4. Bij vrijwillig machtigen kunnen vertegenwoordigde en vertegenwoordiger instemmen met de machtiging.
 5. Het is mogelijk om een bij gerechtelijke uitspraak geregelde vertegenwoordigingsbevoegdheid te beheren.
 6. Bij een bij gerechtelijke uitspraak geregelde vertegenwoordigingsbevoegdheid is de gerechtelijke uitspraak waarop deze is gebaseerd vermeld.
 7. Het moet mogelijk zijn om de vertegenwoordigde en de vertegenwoordigers waartussen de vertegenwoordigingsrelatie geldt eenduidig te vermelden in de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit betekent dat deze personen een unieke aanduiding moeten hebben.
 8. Het moet mogelijk zijn om diensten waarvoor de vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt eenduidig te vermelden in de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit betekent dat diensten een unieke aanduiding moeten hebben die op gestandaardiseerde wijze opgenomen kan worden in een vertegenwoordigingsbevoegdheid.
 9. Derde partijen kunnen een voorstel tot intrekking of wijziging van een vertegenwoordigingsbevoegdheid doen. Na controle op de grond van de intrekking wordt de intrekking verwerkt. Hiervoor zijn afspraken nodig over welke partijen voorstellen kunnen doen, wat de gronden zijn en waar deze gevonden kunnen worden.

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor deze generieke functie.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GO-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GO-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
8762 [URL="[[Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 8762 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8762 [URL="[[Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]
8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]
8762 -> { 8759} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
8762 [URL="[[Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 8762 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
8762 [URL="[[Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 8762 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in