Beheervoorziening BSN

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenBeschrijving

Een voorziening waarmee een éénduidige toekenning van een Burgerservicenummer (BSN) kan worden gegeven aan burgers en aan buitenlanders die met Nederland te maken hebben en waarmee tevens toegang kan worden verkregen tot identificerende gegevens in de BRP (Basisregistratie Personen), de achterliggende authentieke bron. De Beheervoorziening BSN (BV BSN) zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registratie BRP (bestaande uit de GBA en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket.

  1. Nummergenerator voor het maken en sturen van burgerservicenummers. De BV BSN genereert burgerservicenummers en verstrekt deze aan gemeenten.
  2. Nummerregister voor de registratie burgerservicenummers. Het nummerregister van de BV BSN registreert aan welke gemeente een BSN is geleverd en wanneer dit BSN wordt uitgegeven. Ook laat het nummerregister zien wat de status en de historie is van het BSN.
  3. Presentievragen. Door het stellen van de presentievraag kunnen gemeenten voorkomen dat er meerdere nummers worden toegekend aan 1 persoon.
  4. Verificatievragen. Meer informatie over de verificatievragen vindt u op de pagina 'Verificatievragen BV BSN'

Zie ook de functionele specificaties van de BV BSN.

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken.

Informatie

https://www.rvig.nl/bsn/beheervoorziening-bsn

Opdrachtgever

Realiseert

Burgerservicenummer (BSN)

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGemeten op
DigikoppelingGebruik van de voorzieningen verlopen via besloten netwerken, meer specifiek en voornamelijk Gemnet. Er ligt een integraal plan om in 2016 alle registers van RvIG te ontsluiten op digikoppeling.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
IPv6 en IPv4De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4 adressen via Gemnet. Het is nog niet bekend wanneer er met het ontsluiten op IPv6 zal worden begonnen. Hier ligt een afhankelijkheid met de Gemnet transitie.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
NEN-ISO/IEC 27001De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
NEN-ISO/IEC 27002De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
StUFDe voorziening spreekt de WSI standaard XML/SOAP met haar gebruikers.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
TLSDe voorziening ondersteunt zowel TLS 1.2, 1.1 als 1.0.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden