Bekendmakingswet

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


 
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

IDBWBR0004287
Publicatiedatum1988/02/04
OrganisatieOverheid
Externe verwijzinghttps://wetten.overheid.nl/BWBR0004287/
BeschrijvingRegeling m.b.t. het uitgeven en publiceren van wetten, regelingen e.d.
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingRegeling m.b.t. het Staatsblad, de Staatscourant en de bekendmaking en de inwerkingtreding van wetten, AMvB en algemeen verbindende rijksvoorschriften. De bekendmakingswet omvat ook afspraken over het doen van bekendmakingen via elektronische weg.
Laag binnen vijflaagsmodel1
ContactpersoonTom Peelen
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
BekendmakingswetIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt