Beleidsbrief Regie op Gegevens (dd. 11-07-2019): nadere uitwerking

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingIn deze brief schetst het kabinet zijn beleidsvoornemens ten aanzien van de regie van burgers op de eigen persoonlijke gegevens en beschrijft het de aanpak op hoofdlijnen om deze te realiseren.

De brief geeft daarmee invulling aan de volgende, in Regeerakkoord en NL DIGIbeter (Agenda Digitale Overheid) geschetste voornemens:

  • vergroten van de regie op persoonsgegevens ter bevordering van de privacy en creëren van de mogelijkheid om deze zelf te delen met organisaties buiten de overheid;
  • doorontwikkelen van MijnOverheid tot een plek waar burgers hun persoonlijke gegevens kunnen inzien, via welke zij een onjuist gegeven kunnen laten herstellen, en waar zij regie kunnen voeren over hun gegevens;
  • verbeteren van de gegevenshuishouding van de overheid, in het bijzonder de basisregistraties (voorzover voor deze beleidsbrief relevant);
  • sneller herstellen van de gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven.

Met deze brief (en meer specifiek bijlage 1) geeft het kabinet tevens invulling aan de motie Koerhuis/Den Boer over een online-identiteit voor iedere Nederlander, ingediend bij het nota-overleg "Online identiteit en regie op persoonlijke gegevens" van 26 november 2018.

De brief sluit verder aan bij recente brieven van het kabinet over Digitale Inclusie en de Data

Agenda Overheid.
Externe verwijzinghttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/07/11/beleidsbrief-regie-op-gegevens-nadere-uitwerking
OrganisatieRegering
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2019/07/11

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt