Berichten die van derden zijn ontvangen en naar derden zijn verzonden worden minimaal gebufferd totdat er voldoende zekerheid is over de integere verwerking

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersoon:

Ruud de Bruijn, CIP

Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Berichten die van derden zijn ontvangen en naar derden zijn verzonden worden minimaal gebufferd totdat er voldoende zekerheid is over de integere verwerking.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Herstellen van verwerkingen.Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen