Berichtenbox voor burgers

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Bouwsteen.png
Naam: Berichtenbox voor burgers
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie
Laag 4: Applicatielaag
Status actualiteit: Actueel

Beschrijving

De berichtenbox (op MijnOverheid) is de digitale postbus voor berichten van de overheid aan burgers. De gemeente meldt bijvoorbeeld dat een paspoort moet worden verlengd. Of de RDW meldt dat een auto gekeurd moet worden. Als er een bericht in de box staat, wordt dit per e-mail gemeld aan de betreffende persoon. Berichten versturen via de berichtenbox is (nog) niet mogelijk.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-burgers/

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

https://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenbox


Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Voorkeurskanaal internet

Toepassing standaarden

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORA. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder