Beschouwingsmodellen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersonen: Annemieke de Wit & Ruud de Bruin

Ruud.deBruijn@uwv.nl;annemieke.dewit@cip-overheid.nl

Beschouwingsmodellen

Een beschouwingsmodel maakt onderdeel uit van de NORA-aanpak voor IB-architectuur. Doel van een beschouwingsmodel is het afbeelden van mechanismen die beveiligingsfuncties uitvoeren in IT-ketens of onderdelen daarvan. Beschouwingsmodellen geven in de functieblokken van generieke infrastructuur aan waar de beveiligingsfuncties aangrijpen. Evenals bij beveiligingspatronen wordt vanuit een probleemstelling een oplossing gegeven. De overige patroonrubrieken ontbreken in de beschouwingsmodellen. In een tabel wordt per functieblok aangegeven welk mechanisme de beveiligingsfuncties realiseren.