Beschrijf informatieobjecten in een model

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Implicatie
Alle Implicatie bekijken:
Implicaties van Architectuurprincipes
ID
IMP001
Implicatie bij:
Beschrijf de dienst nauwkeurig, Neem gegevens als fundament
Versie
reviewversie
Status & toelichting
Concept

De Gebruikersraad heeft ingestemd met de RFC op 13-9-2022. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Beschrijving

Voor een optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven en voor effectieve en efficiënte samenwerking in het leveren van diensten tussen en binnen overheidsorganisaties, is het belangrijk om een gezamenlijk beeld te hebben van de informatie die hierbinnen worden gebruikt en nodig zijn.

Dit is alleen mogelijk door informatieobjecten voor een dienst, systematisch te beschrijven met behulp van een informatiemodel dat de semantiek en syntax van de gegevens vastlegt. Zo kunnen de betrokken gebruikers de relevante informatieobjecten vinden, toepassen, (her)gebruiken en archiveren.

Dit betekent dat een informatiemodel minimaal bevat:

  • Informatietypen (entiteiten) (een ordening van informatieobjecten in zogenaamde informatietypen, ook wel de hoofdstructuur (entiteiten) van het informatiemodel met hun onderlinge relaties.
  • Attributen (een ordening elementen die binnen de entiteiten zijn of worden opgenomen met de beschrijving daarvan).
  • Regels (een opsomming van eisen waar de entiteiten en attributen aan moeten voldoen).

Maak het informatiemodel bekend in een datacatalogus die inzicht geeft in de beschikbaarheid van data. En benut visualistatiemiddelen om het model en de samenhang/relaties tussen de objecten visueel inzichtelijk te maken.

Realiseert bovenliggende Architectuurprincipes

  • NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig ("Beschrijf de dienst nauwkeurig en positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod.")
  • NAP10 Neem gegevens als fundament ("Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in.")