Besluitonderdelen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Maatregel
ID:
Onderdeel van:
Leidraad Regelbeheer
Type maatregel:
Kaders, richtlijnen, standaarden en best practices
Status:
Alle maatregelen

Eisen die worden gesteld aan de motivering van besluiten.

Toelichting

Bij besluiten moet relevante informatie over de situatie van burger en bedrijf worden gecommuniceerd.

Bij besluiten moet relevante informatie over de gevolgen van het besluit voor burger en bedrijf worden gecommuniceerd.

Elke uitvoeringsorganisatie is verplicht haar besluiten te motiveren. In deze motivering wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en beschrijvingen van de toegepaste regels en de situatie van de burger of het bedrijf die belanghebbende is bij het besluit.

De verwijzingen en beschrijvingen van de toegepaste regels leiden ofwel terug naar de juridische bronnen of naar de gepubliceerde bedrijfsregels.

Uit de motivering moet de klant op kunnen maken waarom de gebruikte gegevens hebben geleid tot de uitkomsten. In sommige gevallen is een in de regels gebruikt begrip enigszins vaag gedefinieerd. Denk bijvoorbeeld aan ‘passende arbeid’ of ‘gezinssituatie’. In die gevallen is extra motivering nodig waarmee de belanghebbende kan nagaan waarom zijn situatie onder dit begrip is geschaard.

Gerelateerde functionaliteit

Is relevant binnen aspecten