Besturingsprogrammatuur heeft de mogelijkheid sessies af te sluiten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersoon:

Ruud de Bruijn, CIP

Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Besturingsprogrammatuur heeft de mogelijkheid zowel programma-, netwerk- als gebruikerssessies af te sluiten.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Autorisatie (beheersmaatregel).