Bestuursorgaan

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Beschrijving: Orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-orgaan), of "een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-orgaan).


Bron: Algemene wet bestuursrecht
Vastgesteld in: NORA Gebruikersraad/2022-06-07
Toelichting: De bron is: Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 1:1 lid 1.
Uitzonderingen staan vermeld in art. 1:1 lid 2.
Zie ook Overheidsorganisatie


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee