Beveiliging/Continuïteit

Uit NORA Online
< Beveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderdeel van
Thema's
Contact
Guus van den Berg
Guus.vandenberg@cip-overheid.nl
Status
Dit thema wordt momenteel opnieuw bekeken door de Expertgroep Beveiliging

Continuïteitsvoorzieningen voorkomen dat de dienstverlening door storingen en calamiteiten onaanvaardbaar lang stil komt te liggen. Een voorbeeld van een maatregel in dit kader is het dubbel uitvoeren van voorzieningen, waardoor de ene voorziening de functie van de ander overneemt bij uitval.

In de BIR zijn onder het hoofd 'Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving' veel preventieve maatregelen opgenomen, die van belang zijn voor de beschikbaarheid van de IT-voorzieningen. Denk aan maatregelen gericht op onderbrekingsvrije stroomvoorziening, klimaatbeheersing, brandpreventie, waterdetectie, toegangsbeperking e.d. Onder deze IB-functie worden alleen IT-maatregelen opgesomd. In de BIR ontbreken deze, terwijl ze in de praktijk inmiddels gangbaar zijn. Zie voor meer toelichting patronen BCM.

Overzicht van principes en eisen binnen Beveiliging/ContinuïteitBeheersmaatregelen binnen het thema Beveiliging/Continuïteit:Relevante beveiligingspatronen voor het thema Beveiliging/Continuïteit:Beschouwingsmodellen die relevant zijn voor het thema Beveiliging/Continuïteit: