Beveiliging/Continuïteit

Uit NORA Online
< Beveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Continuïteitsvoorzieningen voorkomen dat de dienstverlening door storingen en calamiteiten onaanvaardbaar lang stil komt te liggen. Een voorbeeld van een maatregel in dit kader is het dubbel uitvoeren van voorzieningen, waardoor de ene voorziening de functie van de ander overneemt bij uitval.

In de BIR zijn onder het hoofd 'Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving' veel preventieve maatregelen opgenomen, die van belang zijn voor de beschikbaarheid van de IT-voorzieningen. Denk aan maatregelen gericht op onderbrekingsvrije stroomvoorziening, klimaatbeheersing, brandpreventie, waterdetectie, toegangsbeperking e.d. Onder deze IB-functie worden alleen IT-maatregelen opgesomd. In de BIR ontbreken deze, terwijl ze in de praktijk inmiddels gangbaar zijn. Zie voor meer toelichting patronen BCM.

Overzicht van principes en eisen binnen Beveiliging/ContinuïteitBeheersmaatregelen binnen het thema Beveiliging/Continuïteit:Relevante beveiligingspatronen voor het thema Beveiliging/Continuïteit:Beschouwingsmodellen die relevant zijn voor het thema Beveiliging/Continuïteit: