Beveiliging/Filtering

Uit NORA Online
< Beveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming) worden toegevoegd. Contactpersonen: Annemieke de Wit & Ruud de Bruin

Ruud.deBruijn@uwv.nl;annemieke.dewit@cip-overheid.nl

Filtering beschermt zones tegen aanvallen, indringers, ongewenste inhoud en virussen, waardoor diensten onbereikbaar worden of onrechtmatige toegang tot gegevens of systemen wordt verkregen. Filtering controleert geen identiteiten van individuele gebruikers.

De communicatie tussen twee zones kan worden getoetst op ongewenste eigenschappen. Daarvoor wordt een elektronisch profiel vastgelegd van de zenders in de betrokken zones.

Overzicht van principes en eisen binnen Beveiliging/FilteringBeheersmaatregelen binnen het thema Beveiliging/Filtering:Relevante beveiligingspatronen voor het thema Beveiliging/Filtering:Beschouwingsmodellen die relevant zijn voor het thema Beveiliging/Filtering: