Beveiliging/Scheiding

Uit NORA Online
< Beveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Overzicht van principes en eisen binnen Beveiliging/ScheidingBeheersmaatregelen binnen het thema Beveiliging/Scheiding:

 • Encryptie
  De communicatie en de opslag van gegevens die buiten de invloedsfeer van de logische en fysieke toegangsbeveiliging maar wel binnen de eigen beheeromgeving vallen of waarvoor deze maatregelen onvoldoende zijn, zijn door encryptie beschermd.
 • Scheiding van systeemfuncties
  De technische infrastructuur is in zones ingedeeld om isolatie van onderdelen hiervan mogelijk te maken.
 • Sleutelbeheer
  De vertrouwelijkheid en integriteit van geheime cryptografische sleutels is gewaarborgd tijdens het gehele proces van generatie, transport, opslag en vernietiging van de sleutels.
 • Zonering
  De indeling van zones binnen de technische infrastructuur vindt plaats volgens een vastgesteld inrichtingsdocument (configuratiedossier) waarin is vastgelegd welke uitgangspunten gelden voor de toepassing van zonering.Relevante beveiligingspatronen voor het thema Beveiliging/Scheiding:Beschouwingsmodellen die relevant zijn voor het thema Beveiliging/Scheiding: