Beveiliging/Scheiding

Uit NORA Online
< Beveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderdeel van
Thema's
Contact
Guus van den Berg
Guus.vandenberg@cip-overheid.nl
Status
Dit thema wordt momenteel opnieuw bekeken door de Expertgroep Beveiliging
Overzicht van principes en eisen binnen Beveiliging/ScheidingBeheersmaatregelen binnen het thema Beveiliging/Scheiding:

 • Encryptie
  De communicatie en de opslag van gegevens die buiten de invloedsfeer van de logische en fysieke toegangsbeveiliging maar wel binnen de eigen beheeromgeving vallen of waarvoor deze maatregelen onvoldoende zijn, zijn door encryptie beschermd.
 • Scheiding van systeemfuncties
  De technische infrastructuur is in zones ingedeeld om isolatie van onderdelen hiervan mogelijk te maken.
 • Sleutelbeheer
  De vertrouwelijkheid en integriteit van geheime cryptografische sleutels is gewaarborgd tijdens het gehele proces van generatie, transport, opslag en vernietiging van de sleutels.
 • Zonering
  De indeling van zones binnen de technische infrastructuur vindt plaats volgens een vastgesteld inrichtingsdocument (configuratiedossier) waarin is vastgelegd welke uitgangspunten gelden voor de toepassing van zonering.Relevante beveiligingspatronen voor het thema Beveiliging/Scheiding:Beschouwingsmodellen die relevant zijn voor het thema Beveiliging/Scheiding: