Beveiligingsarchitectuur

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een modelmatige beschrijving van de technische en organisatorische samenhang van onderdelen van softwarepakketten.

Objecttoelichting

Op het hoogste niveau beschrijft een zogenaamde enterprise-architectuur de context van de organisatie en op hoofdlijnen het geheel aan organisatorische en functionele activiteiten en tot welke bedrijfsoutput dit resulteert.


De beveiligingsarchitectuur beschrijft met het beveiligingsbeleid in samenhang welke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen de beoogde bedrijfsfunctionaliteit en dienstverlening ondersteunen voor eindgebruikers en klanten.

Schaalgrootte

Middel en groot.

Voor wie

Klant.


Criterium

De klant behoort het architectuurlandschap in kaart te hebben gebracht waarin het softwarepakket geïntegreerd moet worden en beveiligingsprincipes te hebben ontwikkeld.

Doelstelling

Het effectief sturen en beheersen van veranderingen in het applicatielandschap.

Risico

Onvoldoende mogelijkheid om sturing te geven op de beveiligingsmaatregelen van softwarepakketten die in de architectuur zijn opgenomen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_B.06.01 Architectuurlandschap

De beveiligingsarchitectuur ondersteunt een bedrijfsbreed proces voor het implementeren van samenhangende beveiligingsmechanismen en tot stand brengen van gemeenschappelijke gebruikersinterfaces en Application Programming Interfaces (API’s), als onderdeel van softwarepakketten.

SWP_B.06.02 Beveiligingsprincipes

Er zijn beveiligingsprincipes voorgeschreven waaraan een te verwerven softwarepakket getoetst moet worden, zoals:

  • Security by default, Standaard instellingen van beveiligingsparameters.
  • Fail secure, Tijdens systeemstoringen in het softwarepakket is informatie daarover niet toegankelijk voor onbevoegde personen.
  • Defence in depth, Gelaagde, diepgaande bescherming, die niet afhankelijk is van één beveiligingsmethode).
  • Default deny, Het voorkomen van ongeautoriseerde toegang.