Big Data in een vrije en veilige samenleving

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingVolgens de WRR vraagt het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein om nieuwe kaders. Dat is nodig om de mogelijkheden van Big Data te benutten en tegelijkertijd de fundamentele rechten en vrijheden van burgers te waarborgen.
ToelichtingDe WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data op een verantwoorde wijze kan gebruiken. Het rapport richt zich specifiek op (Big) Data-analyses door politie en justitie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van fraudebestrijding. Big Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance, maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers.
Het zwaartepunt in de huidige juridische regelgeving ligt op de regulering van het verzamelen van data. De WRR pleit ervoor dat die bestaande wetgeving wordt aangevuld met de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data.
Externe verwijzinghttps://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2016/04/28/big-data-in-een-vrije-en-veilige-samenleving#:~:text=De%20WRR%20deelt%20Big%20Data-processen%20op%20in%20drie, zijn%20door%20deze%20kaders%20echter%20nog%20onvoldoende%20beschermd.
OrganisatieWRR
Laag binnen vijflaagsmodel0
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2016/04/28

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Privacy (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanBig Data in een vrije en veilige samenleving
Privacy (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inBig Data in een vrije en veilige samenleving