BIG register

Uit NORA Online
Big register
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Erkenning personen
Domein Gezondheid en zorg
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder
CIBG
Verstrekkers
CIBG
Afnemers
consumenten; zorgverleners; werkgevers; zorgconsumenten; overheidsinstellingen; zorgaanbieders; burgers; bedrijven; overheid; ad hoc afnemers


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Erkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Beschrijving

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) stelt regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register is een Nederlandse databank waarin de officieel erkende gezondheidszorgverleners zijn geregistreerd. Het BIG-register biedt cliënten duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener. Deze duidelijkheid moet bescherming bieden tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Alleen ingeschrevenen in het BIG-register mogen de beschermde titel ‘zorgverlener’ voeren. Elke ingeschreven zorgverlener krijgt een persoonlijk 11-cijferig BIG-inschrijfnummer toegekend. In totaal kunnen acht beroepsgroepen zich inschrijven:

 • artsen;
 • apothekers;
 • fysiotherapeuten;
 • gezondheidszorgpsychologen;
 • psychotherapeuten;
 • tandartsen;
 • verloskundigen;
 • verpleegkundigen.

De volgende gegevens worden bijgehouden in het register:

 • Naam
 • Geslacht
 • BIG-nummer
 • Beroepsgroep
 • Specialisme

Herregistratie zorgverleners

Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden actueel zijn. Cliënten worden zo beschermd tegen fouten in de behandeling van zorgverleners.

Criteria herregistratie BIG-register

Voor de herregistratie in het BIG-register gelden twee criteria: werkervaring en scholing:

 • De werkervaringseis schrijft voor dat iemand tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2.080 uur werkt binnen het beroep waarvoor hij staat ingeschreven.
 • De scholingseis geldt voor degenen die niet werken of de urennorm niet halen. Zij kunnen een scholingstraject volgen om de inschrijving te verlengen.

Herregistratie medisch specialisten

Specialisten in de gezondheidszorg hebben eigen wettelijk erkende specialistenregisters waarvoor eveneens een systeem geldt van herregistratie. Als zij staan ingeschreven in hun eigen register, dan blijven zij ook automatisch in het BIG-register opgenomen.

Erkenning buitenlands artsendiploma

De kwaliteitseisen uit de Wet BIG gelden ook voor zorgverleners met een buitenlands diploma.

Informatie

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:
De gegevens die in het BIG-register staan worden geleverd door verschillende partijen. Zorgverleners leveren zelf gegevens aan tijdens het registratieproces:

 • De persoonsgegevens worden uit de BRP opgehaald voor in Nederland woonachtige zorgverleners. In andere gevallen worden deze gegevens aangeleverd door de zorgverlener zelf
 • BIG-nummer wordt door het systeem gegenereerd
 • Beroepsgroep wordt door zorgverlener zelf verstrekt en daarna gecontroleerd door de registratiemedewerkers
 • Specialisme wordt verstrekt door specialistenvereniging. Zij leveren gegevens die betrekking hebben op aantekening of doorhaling van een specialisme van een zorgverlener.

Wettelijke grondslag:
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Leveromvang:
Stand van zaken per 1 oktober 2014: 340.646
Mutatiefrequentie:
Doorlopend
Informatiebronnen:
https://www.bigregister.nl/
Producten en diensten:
Het BIG-register is openbaar. Iedereen kan opzoeken of zijn zorgverlener erin voorkomt. Verder is via het BIG-register te zien:

 • of een zorgverlener is doorgehaald in het BIG-register;
 • of een zorgverlener een gedeeltelijke ontzegging van zijn taken heeft of een schorsing;
 • of een zorgverlener een berisping, een geldboete of een IGZ-bevel op grond van de Wet BIG heeft. Dit geldt alleen als deze maatregelen zijn opgelegd na 1 juli 2012. Waarschuwingen worden niet openbaar gemaakt;
 • of een rechter in het buitenland bepaalde bevoegdheden van een zorgverlener heeft beperkt. Het maakt hierbij niet uit of het om een zorgverlener met een Nederlands of met een buitenlands diploma gaat.

Door tuchtmaatregelen openbaar te maken krijgen cliënten, collega’s en werkgevers beter zicht op ongewenste praktijken in de zorg.