Bomdatasysteem (BDS)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Bomdatasysteem (BDS)
Inhoud: Alle informatie over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Nederlands Forensisch Instituut (NFI)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Alle informatie over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten

Beschrijving

In het systeem wordt alle informatie opgeslagen over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten, zodat overheidsdiensten dit snel en mobiel kunnen raadplegen. De politie, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het NFI en het ministerie van Binnenlandse Zaken maken er gebruik van.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding