Brainstorm Redesign Tijdreizen & Archief

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst op dinsdag 16 juli 2024, 11.00-12.00 uur, locatie: Online (Teamsvergadering) + Mirobord).
Doel: Ideeën verzamelen en toetsen
Doelgroep: Gebruikers van noraonline.nl die (positieve of negatieve) ervaring hebben met het vinden en/of zoeken van oude informatie via noraonline.nl .In het kader van de Redesign van noraonline.nl in 2024 organiseren we verschillende online brainstorms waarin gebruikers meedenken over concrete vraagstukken of dilemma's waar we in het ontwerpproces tegenop lopen. Zo zetten we het creatief denkvermogen van de community in en zorgen we dat verbeteringen ook echt werken voor onze gebruikers.

Concrete situatie waarin zich een dilemma voordoet

Deze specifieke brainstorm focust zich op de keuzes wat je doet met ‘oude’ informatie: weg gooien, bewaren, archiveren en hoe dan? Hier treedt een dilemma op dat we in de Redesign hebben benoemd: Eenvoud versus Volledigheid.

Als gebruiker wil je op de website alleen aantreffen wat je nodig hebt. Omdat wat je nodig hebt nogal verschilt kan de eenvoud van de een de volledigheid van de ander aantasten en andersom, dus vandaar het dilemma. We zien dat concreet gebeuren als het gaat om vraagstukken rond 'oude' informatie: de oude meuk van de een is het waardevolle collectieve geheugen van de ander en wat de een makkelijk vindbaar in de oorspronkelijke context zet staat voor de ander in de weg om de actualiteit te bevatten.

Doelen brainstorm

We willen in deze sessie:

  • Ophalen wat de behoeften zijn op het gebied van tijdreizen, versies, historie, archief
  • Ophalen waar de pijnpunten precies liggen voor gebruikers die een teveel aan (oude) informatie ervaren
  • Ophalen wat elders wel en niet werkt
  • Wilde en creatieve ideeën opdoen over hoe we actualiteit en historie goed in balans kunnen brengen

Doelgroep

We zoeken voor deze sessie iedereen die wel eens informatie op noraonline gebruikt en zich herkent in één of meer van de volgende stellingen:

  • Ik gebruik(te) architectuurproducten die verwijzingen bevatten naar oude versies op noraonline of andere websites
  • Ik ben er wel eens te laat achter gekomen dat een pagina op noraonline verouderd was
  • Ik wil op noraonline alleen dingen vinden die het afgelopen jaar gemaakt, geactualiseerd of gecheckt zijn
  • Ik heb voor mijn werk ook oudere informatie nodig, zoals de oude Basis- en Afgeleide Principes, oudere beleidsstukken (zoals de Burgerservicecode), informatie over sectorregistraties et cetera
  • Ik gebruik weleens het tabblad geschiedenis of een permanente url naar een specifieke versie van een pagina
  • Ik vind oude versies vooral verwarrend en irrelevant, gewoon weggooien die boel

Wil jij of een collega meedoen? Meld je aan via nora@ictu.nl (of accepteer de uitnodiging als je al eerder interesse hebt getoond).