Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingIn het rapport "een betere overheid voor burgers en bedrijven" van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen staat de behoefte van burgers en bedrijven voorop. Wat hebben zij nodig in hun contact met de overheid?
Het rapport richt zich op dienstverlening: het individuele contact dat burgers en bedrijven met de overheid hebben. Dit rapport is geschreven als een synthese van de veel al bestaande analyses die de afgelopen jaren zijn gedaan op het thema dienstverlening voor burgers en bedrijven: er is in de afgelopen jaren bijzonder veel aandacht is geweest voor (knelpunten in de) overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. Het rapport staat daarom in het bijzonder stil bij de vraag hoe het komt dat dit beperkt, of zelfs soms helemaal niet, gelukt is. Ondanks de vele inspanningen die zijn gepleegd om de dienstverlening van de overheid voor burgers en bedrijven te verbeteren.
ToelichtingIn totaal zijn zestien rapporten opgesteld naar aanleiding van de motie Sneller c.s. Deze motie heeft het kabinet gevraagd om ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaand uit zowel plussen als minnen, in kaart te brengen. Daarnaast zijn ook de moties Wiersma/Bruins en Van Weyenberg/Wiersma over respectievelijk arbeidsproductiviteit en arbeidsmarktbeleid betrokken.

Over de volle breedte van de collectieve sector zijn zestien maatschappelijke opgaven geïdentificeerd. Voor deze onderwerpen zijn ambtelijke werkgroepen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter opgesteld en deze zijn ondersteund door een onafhankelijk secretariaat. Daarbij is externe expertise zoveel mogelijk betrokken. De leden van de werkgroep hebben zitting genomen zonder last of ruggenspraak. De opties betreffen zowel investeringen en intensiveringen als hervormingen en besparingen. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst onderbouwde keuzes mogelijk te maken door inzicht te verschaffen in effectieve beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke gevolgen daarvan, zonder oordeel over de wenselijkheid.

Aanvullend zijn vijf dwarsdoorsnijdende thema’s geïdentificeerd. Het gaat om maatschappelijke samenhang, brede determinanten van zorggebruik, productiviteit, digitalisering en de stabiliserende functie van de overheid in de economie. Deze dwarsdoorsnijdende thema’s zijn waar relevant meegenomen in de verschillende rapporten. In dit rapport zijn de dwarsdoorsnijdende thema’s digitalisering, maatschappelijke samenhang, brede determinanten van zorggebruik en productiviteit relevant bevonden in de afbakening van het onderzoek.
Externe verwijzinghttps://www.rijksfinancien.nl/bmh/bmh-13-een-betere-overheid-richting-burgers-en-bedrijven.pdf
OrganisatieMinisterie van Financiën
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2020/04/20

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Begrijpelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Gebundeld (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Overzichtelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Proactief (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Toegankelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Begrijpelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Gebundeld (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Overzichtelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Proactief (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Toegankelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien