Bring Your Own PSA (sessie 1)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
logo NORA Gebruikersweek

Bijeenkomst op donderdag 27 mei 2021, 14:00 - 15:00 uur, locatie: MS teams.
Doel: Ervaren hoe een NORA review op een PSA werkt en wat de meerwaarde er van kan zijn
Doelgroep: Opdrachtgevers, Project- en Programmamanagers en Architecten
Contactpersoon: Eric Brouwer, nora@ictu.nl .
Verslag sessie

Meer informatie:

In deze sessie waren van te voren geen PSA's ingebracht. Met een groep van een man of 14 bekeken Eric Brouwer, Peter Bergman en Robert van Wessel daarom de referentiearchitectuur van Regie op Gegevens, die waarschijnlijk in het najaar in een nieuwere versie in openbare review zal gaan via noraonline.nl.

Dit leidde tot discussies over onder andere:

  • Is het verschil tussen een PSA en een referentiearchitectuur altijd duidelijk? Zou een PSA bijvoorbeeld actionable moeten zijn?
  • Horen beleidsbrieven bij het juridisch kader, of hoort daar alleen wet- en regelgeving?
  • Beoordeel je in een NORA review of het voldoet aan NORA, of het een goede architectuur is, of allebei? Beide, tot op zeker hoogte ;-)
  • Moet er (altijd) een IST en SOLL transitie in een PSA voorkomen?
  • Hoeveel ruimte moet de huidige situatie in beslag nemen in een PSA?
  • Zou op noraonline naast het begrip PSA (Project Startarchitectuur) niet ook referentiearchitectuur en bijv. productarchitectuur gedefinieerd moeten worden?
  • Is de architectuurscope niet vaak groter dan de projectscope?
  • De samenhang met andere projecten / programma's hoort ook in een PSA thuis
  • Hoe dik of dun je PSA kan zijn is afhankelijk van wat er al als (enterprise) architectuur is beschreven. Idealiter trek je zaken die je in PSA's goed beschrijft naar je enterprise architectuur toe en maakt zo een serie van 'bouwblokken' die je in andere PSA's kunt gebruiken - of er naar verwijzen. Dan heb je uiteindelijk een veel dunner document nodig.

Oorspronkelijke sessiebeschrijving

Hoe NORA-proof is mijn PSA?

Steeds meer opdrachtgevers weten het al: bij je verandertraject in de eigen organisatie of digitale dienst aan de burger neem je een projectleider in de hand EN een onafhankelijk architect. De projectleider zorgt dat je inderdaad van A naar Beter komt binnen tijd en budget, de architect zorgt dat het eindresultaat ook inderdaad Beter is: ontworpen volgens de laatste inzichten, aansluitend op de omgeving en conform alle relevante wettelijke en kwaliteits-kaders. Het middel daarvoor is de PSA (Project Startarchitectuur).

Maar hoe zorg je dat dat PSA niet alleen de eigen directe context meeneemt, maar ook de kennis en afspraken op nationaal niveau in de NORA? We laten zien hoe je dat al in 1 uur kunt laten checken.

Zo stellen we dat vast voor een willekeurige PSA!

In deze sessie laat een NORA-expert ter plekke zien hoe hij een nog niet eerder door hem bekeken PSA analyseert en waardeert aan de hand van de PSA-instrumenten die de NORA biedt. Denk daarbij aan de PSA handleiding, de Architectuur Principes, het Vijflaagsmodel en Thema's.

Een hiertoe aangeleverde PSA wordt van commentaar en adviezen voorzien. Zo concreet, dat je daar in het project direct mee aan de slag kunt!

Opzet van de sessie

We beginnen met een korte beschrijving van de ingebrachte PSA's, waarna de aanwezigen ter plekke kiezen welke PSA in deze sessie behandeld gaat worden.

De gekozen PSA brengen we integraal in beeld, waarbij we de expert volgen die het document doorloopt. Hij denkt hardop en geeft zo een kijkje in de keuken van de NORA peer-review. Natuurlijk is er gelegenheid om in de chat vragen te stellen over het hoe en waarom, al zullen die om wille van de tijd mogelijk deels pas na afloop van de sessie kunnen worden beantwoord.

Na de sessie delen we alle commentaren en bevindingen met degene die de PSA heeft aangeleverd.
Vragen en aanvullingen over de methodiek van de NORA review bundelen we en publiceren we na afloop van de NORA Gebruikersweek voor alle deelnemers op noraonline.nl.

OPROEP - breng zelf een PSA in voor de peer-review

We dagen jullie uit om zelf een PSA in te brengen, die publiekelijk mag worden gedeeld. Het zou mooi zijn als het gaat om een nog lopend project, zodat de feedback ook echt kan worden gebruikt door de eigen architect om het op een hoger plan te brengen. Maar misschien zijn er andere redenen om een PSA te willen reviewen, bijvoorbeeld wanneer na afloop bleek dat er het een en ander over het hoofd gezien is: had een NORA review dat kunnen voorkomen?

PSA's die niet besproken worden kunnen na afloop van de Gebruikersweek alsnog voor een NORA review worden aangemeld. Maar misschien heeft deelname aan de sessie je belangrijkste vragen al beantwoord - we horen het graag.

Lever je PSA in pdf-format aan via nora@ictu.nl, inclusief een korte beschrijving van het project/programma en de belangrijkste vragen die jullie hebben.

NB: Kun je niet deze sessie, maar wil je wel graag meedoen? Deze sessie wordt twee keer aangeboden in de NORA Gebruikersweek, op donderdag 27 mei en dinsdag 1 juni.