Bronregistraties zijn leidend - API

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Uitwerking van Afgeleid principe
Status
Concept
Grondslag
Expertgroep API-architectuur
Vijflaagsmodel
0


Uitwerking van Bronregistraties zijn leidend (AP13) binnen het thema API
Stelling van het principe:
Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.

Toelichting

Bij dit principe wordt nagegaan of de gegevens die een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. nu zelf uitvraagt aan een burger of een bedrijf, voortaan -direct of indirect- via de (overheids)organisaties kunnen worden verkregen die de authentieke bron zijn voor dat gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Door bij het ontwerp van een API voor elk benodigd gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat de juiste bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd te gebruiken (en natuurlijk de afgesproken API Design Rules te volgen), wordt invulling gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan dit principe van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Het (her)gebruik van reeds bestaande API’s die gebaseerd zijn op gegevens uit bronregistraties, vult dit principe dus ook in. Zie hiertoe AP06 of AP07.

NB. AP12 en AP17 zijn randvoorwaardelijk voor principe AP13.

Implicaties

Voorbeelden