Business Proces Management (BPM)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.

Proces levenscyclus = continu verbeteren
Proces levenscyclus = continu verbeteren

Wat is Business Proces Management?[bewerken]

Een bedrijfsproces is een gestructureerde, meetbare set van activiteiten ontworpen om een specifieke output (resultaat) voor zowel een interne als externe klant te realiseren. Procesmanagement of BPM (Business Process Management) richt zich op het verbeteren van alle bedrijfsprocessen. Dit betreft de gehele levenscyclus van de bedrijfsprocessen: van het identificeren, ontwerpen, inrichten en implementeren van processen tot en met het uitvoeren, beheren, beheersen, analyseren en verbeteren van processen. Procesmanagement is continue procesverbetering. Procesmanagement beperkt zich niet tot de eigen bedrijfsprocessen, maar kan evengoed toegepast worden op ketenprocessen waarbij het proces over de bedrijfsgrenzen heen gaat. De structuur en samenhang van processen op verschillende niveau van gedetailleerdheid word vastgelegd in de procesarchitectuur.

Waarom is procesmanagement/BPM van belang[bewerken]

BPM heeft als doel om de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren en continu te verbeteren. Elk proces heeft een specifieke aanleiding (trigger) waardoor het proces start, de input van het proces. En elk proces heeft een resultaat die het proces oplevert, de output van het proces. Voor het primaire proces is de trigger een externe vraag om dienstverlening en de output de opgeleverde dienst. Door procesmanagement / BPM toe te passen kan een organisatie voorzien in diverse doelen:

  • Afstemming in de Keten
  • Kwaliteitsmanagement en continu verbeteren
  • Governance, Risico en Compliance management
  • Proces-gedreven transformatie en systeemontwikkeling
  • Enterprise architectuur en portfolio management


Direct aan de slag

Het welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuur al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je hergebruik en een vliegende start kunt maken?

Wordt nog nader ingevuld.

Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken
Er zijn diverse overheidsorganisaties die al bezig zijn met dit onderwerp. U kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.

Wordt nog nader ingevuld.

Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

In december 2015 is het BPM-ministerienetwerk gestart. Deze groep komt vier keer per jaar bijeen om onderwerpen op het gebied van BPM met elkaar te bespreken en van elkaar te leren. Het voorzitterschap rouleert onder de leden van het netwerk en het netwerk is groeiende. Documenten zoals de agendastukken, de ledenlijst en onderlinge afspraken worden gedeeld via een samenwerkingsruimte die alleen toegankelijk is voor medewerkers van het Rijk en ZBO’s) . Vanuit dit netwerk in de pagina BPM op Nora Online geïnitieerd. Een viertal leden uit het BPM-ministerienetwerk vormen de Kerngroep BPM die de eerste invulling heeft gegeven voor de landingspagina BPM op Nora Online en aansturing geeft aan de overige leden voor de verdere invulling van de thema’s onder BPM.

De Kerngroep BPM bestaat uit de volgende leden van het BPM-ministerienetwerk van de Rijksoverheid:

De Wiki-beheerders van de BPM-pagina op NoraOnline


Contact.png