CAA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: CAA

ID:

Type: Standaard

Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:CAA

Status actualiteit: Actueel [1]

Controle over uitgifte van digitale certificaten
In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd diverse incidenten geweest waarbij een partij PKI-certificaten kon aanvragen (en krijgen) voor andermans domeinen. Het ging hier met name om fouten in het uitgifteproces. Toepassing van de standaard CAA verkleint de kans dat iemand een certificaat kan aanvragen voor domeinen van bijvoorbeeld overheidsinstellingen of banken. Hiermee kunnen met name man-in-the-middle (MitM) aanvallen worden voorkomen. De CAA-standaard biedt verder de mogelijkheid aan CA's om melding te maken van foutief aangevraagde certificaten. Hierdoor krijgen domeineigenaren meer inzicht in eventuele foutieve of frauduleuze aanvragen voor het domein.


  • Nut: In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd diverse incidenten geweest waarbij een partij PKI-certificaten kon aanvragen (en krijgen) voor andermans domeinen. Het ging hier met name om fouten in het uitgifteproces. Toepassing van de standaard CAA verkleint de kans dat iemand een certificaat kan aanvragen voor domeinen van bijvoorbeeld overheidsinstellingen of banken. Hiermee kunnen met name man-in-the-middle (MitM) aanvallen worden voorkomen. De CAA-standaard biedt verder de mogelijkheid aan CA's om melding te maken van foutief aangevraagde certificaten. Hierdoor krijgen domeineigenaren meer inzicht in eventuele foutieve of frauduleuze aanvragen voor het domein.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Meer informatie

Gerelateerd

TLS, DNSSEC, DNS, HTTPS en HSTS, STARTTLS en DANE

Realiseert

Lijst Open Standaarden - Aanbevolen

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Aanbevolen)