CCMO-register

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: CCMO-register
Inhoud: Kerngegevens van mensgebonden onderzoek
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Kerngegevens van mensgebonden onderzoek

Beschrijving

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing van de daarvoor wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap. In het openbare CCMO-register zijn de kerngegevens van mensgebonden onderzoek opgenomen. Zo is duidelijk welke onderzoeken in Nederland zijn beoordeeld.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (artikel 2)