CMIS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 2020-10-07 t/m 2020-11-04 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Standaard.png
Naam: CMIS
ID: CMIS
Type: Standaard
Versie: 1.0 & 1.1

ja

Content-uitwisseling tussen CMS-/DMS-systemen


Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard die een scheiding mogelijk maakt tussen zogenaamde ‘content repositories’ en content applicaties. Hierdoor kunnen content (ongestructureerde data, zoals documenten en e-mails) en bijbehorende metadata (beschrijvende data) gemakkelijker worden uitgewisseld.

Met behulp van CMIS kunnen applicaties als Content Management Systemen (CMS) en Document Management Systemen (DMS) werken met content die afkomstig is uit verschillende repositories (een soort van opslagplaats voor ongestructureerde data), zonder nieuwe koppelingen te hoeven bouwen of gebruik te hoeven maken van leverancierseigen oplossingen. Het is hierdoor eenvoudiger om informatie en de bijbehorende metadata uit verschillende databases en over organisatiegrenzen heen uit te wisselen. Bovendien is het met CMIS eenvoudiger om te migreren van een systeem naar een ander systeem.

Op 3 oktober 2016 zijn versies 1.0 en 1.1 door de Europese Commissie op de lijst met ICT-specificaties gezet waarnaar overheden bij aanbestedingen et cetera kunnen verwijzen.

Bij de aanschaf van een DMS en CMS systeem dient deze CMIS te ondersteunen, alleen als je van plan bent om gegevens uit te wisselen met andere DMS en CMS systemen. Voor Inkoop zal CMIS met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

  • 48000000-8 Software en informatiesystemen
  • 48222000-0 Software voor webserver
  • 48224000-4 Software voor webpage-editen
  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
  • Nut: Met behulp van CMIS kunnen applicaties als Content Management Systemen (CMS) en Document Management Systemen (DMS) werken met content die afkomstig is uit verschillende repositories (een soort van opslagplaats voor ongestructureerde data), zonder nieuwe koppelingen te hoeven bouwen of gebruik te hoeven maken van leverancierseigen oplossingen. Het is hierdoor eenvoudiger om informatie en de bijbehorende metadata uit verschillende databases en over organisatiegrenzen heen uit te wisselen. Bovendien is het met CMIS eenvoudiger om te migreren van een systeem naar een ander systeem.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: CMIS moet worden toegepast op het ontsluiten van ongestructureerde gegevens in content repositories van content management systemen (CMS’en) en van document management systemen (DMS’en), met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS’en en DMS’en.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de aanschaf van een DMS en CMS systeem dient deze CMIS te ondersteunen, alleen als je van plan bent om gegevens uit te wisselen met andere DMS en CMS systemen.

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRV (Basisregistratie Voertuigen)In de loop van 2019/2020 zal het document management systeem voor de primaire processen geschikt worden gemaakt voor aansluiting door geautomatiseerde processen. CMIS zal als standaard voor de ontsluiting worden gehanteerd.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NHR (Basisregistratie Handelsregister)De bij de KvK in gebruik zijnde content management systemen, Sharepoint en Documentum zijn compliant aan de CMIS standaard, maar het webcontent platform Tridion (nog) niet vanwege een verouderde versie van de software. De upgrade van Tridion vindt in 2019 plaats, daarna worden de koppelingen daarmee aangepakt (2020 e.v.). Koppelingen met Sharepoint worden CMIS compliant uitgevoerd.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OndernemerspleinDe tooling (CMS/ESB) ondersteunt de standaard wel, maar deze wordt niet actief gebruikt. Er zijn geen content leveranciers die hun CMS in CMIS vorm aan het Ondernemersplein.nl beschikbaar stellen. Concreet is er dus nog geen toepassing op dit moment en er zijn ook nog geen plannen om dit te doen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Doc-DirektDe mogelijkheid en noodzakelijkheid van het toepassen van deze standaard werd in 2016 nader onderzocht, maar dit heeft nog niet tot een besluit geleid. Er zijn in 2018 proof of concepts uitgevoerd.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden