CSV

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: CSV

ID:

Type: Standaard
Versie: RFC4180

Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:CSV

Status actualiteit: Actueel [1]

tabelbestanden
CSV-bestanden (Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values Files) kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.

CSV bestanden bestaan uit regels met informatie waarbij naar ieder los gegeven een komma wordt geplaatst. Het wordt veelgebruikt om gegevens tussen verschillende spreadsheet programma's uit te wisselen en kan ook gebruikt worden op gegevens uit databases over te zetten naar een andere database., CSV bestanden kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.


  • Nut: CSV bestanden kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden
  • Organisatorisch werkingsgebied:

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)

Realiseert

Lijst Open Standaarden - Aanbevolen

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Aanbevolen)