Categorie:Basisprincipes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


 
Basisprincipe.png
Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').


Om een nieuw element van type Basisprincipe te maken, vul de naam in en klik op de button:
Overzicht basisprincipes

naam ID Stelling
Proactief BP01 Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.
Vindbaar BP02 Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.
Toegankelijk BP03 Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.
Standaard (Basisprincipe) BP04 Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.
Gebundeld BP05 Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.
Transparant BP06 Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
Noodzakelijk BP07 Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.
Vertrouwelijk BP08 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
Betrouwbaar BP09 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zich aan afspraken houdt.
Ontvankelijk BP10 Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening.

Over de basisprincipes

De tien basisprincipes van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (het wat). De principes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het hoe).

Bronnen

De belangrijke bronnen waarop de basisprincipes zijn gebaseerd, zijn: de Visie Betere Dienstverlening Overheid (PDF, 217 kB, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid, de ICT-agenda 2008-2011, het Actieplan Nederland Open in Verbinding, de BurgerServiceCode (PDF, 391 kB), het European Interoperability Framework, besluiten van het College Standaardisatie, het Actieprogramma Andere Overheid (PDF, 194 kB) en Informatie op Orde. De basisprincipes zijn vooral richttinggevend en bieden ruimte voor interpretatie. In specialistische NORA-documenten worden deze basisprincipes vertaald naar richtlijnen en best practices.

Pagina’s in categorie "Basisprincipes"

Deze categorie bevat de volgende 10 pagina’s, van in totaal 10.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen