Categorie:Stelsel van Basisregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is de categorie Stelsel van Basisregistraties. Alle pagina's die onder het subthema Stelsel van Basisregistraties vallen krijgen deze categorie mee. Het is een subcategorie van Overheidsgegevens.


Overzicht uit Stelselarchitectuur van het Heden, kan inmiddels verouderd zijn.

Het Stelsel van Basisregistraties is "Het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de basisregistraties), inclusief hun onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor verzameling, verspreiding en gebruik." [1]

Waarom is het Stelsel van Basisregistraties van belang?

De aanleiding voor de ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties was de constatering dat bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid het kunnen beschikken over adequate gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd cruciaal is. Het beschikken over adequate gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd lukt alleen als er voor de meest essentiële gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd een overheidsbrede, organisatie-onafhankelijke gegevensinfrastructuur met authentieke registraties is. Zo’n infrastructuur van authentieke registraties is een onmisbare voorwaarde voor een overheid die:[2] niet naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, weet waar ze het over heeft en haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig. Het Stelsel van Basisregistraties is die onmisbare gegevensinfrastructuur, deel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Het Stelsel van Basisregistraties geeft invulling aan een aantal NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes, met name BP04 Standaard en BP07 Noodzakelijk.

Het daadwerkelijk gebruik van de gedeelde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd valt buiten het stelsel. Een sector of een organisatie is altijd zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taken. Sectoren en knooppunten spelen een belangrijke rol in het afnemen en verrijken van de landelijke gegevensDie gegevens die in één van de landelijke basisregistraties zijn opgeslagen. met aangehaakte gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd specifiek voor een sector. Het inrichten en gebruiken van knooppunten valt, net als het gebruik van de landelijke gegevensDie gegevens die in één van de landelijke basisregistraties zijn opgeslagen., buiten de verantwoordelijkheid en besturing van het stelsel.


Direct aan de slag

Met welke wettelijke en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

Hoe ziet het Stelsel van Basisregistraties er nu uit?
Waar gaat het Stelsel van Basisregistraties naar toe
Alle basisregistraties
stelsel van basisregistraties (begrip)
Stelselarchitectuur van het Heden
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Veel overheidsorganisaties hebben al ervaring opgedaan met het Stelsel van Basisregistraties. U kunt van hun ervaringen leren. En ook van de vraagstukken en lopende discussies die daar spelen.

Rapport over privacy: 'Bij twijfel niet gebruiken?'
Notitie Kopiebestanden (PDF, 569 kB)
Handreiking terugmelden handelsregister (PDF, 2,01 MB)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Stelsel van Basisregistraties:

Stelsel van Basisregistraties
Stelselcatalogus en Interactieve Stelselplaat
Releasekalender
Stelselthema's

Dit thema wordt beheerd vanuit het Gegevenslandschap:

gegevens@digitaleoverheid.nl
Contact.png
  1. Visie op het Stelsel van Basisregistraties, versie 1.1, maart 2010, bijlage bij kamerbrief 296 362, nummer 176, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-67295
  2. Kamerstuk 26 387 nummer 18, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26387-18.html.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen