Centraal Curatele- en bewindregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Centraal Curatele- en bewindregister
Inhoud: Personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein RechtspraakOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Rechtbanken


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld

Beschrijving

Het register bevat een overzicht van de personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld. Om gegevens uit het register in te kunnen zien, moet u de achternaam en geboortedatum invoeren van de persoon die u zoekt. In het betreffende zoekscherm zijn nadere aanwijzingen vermeld over de in te voeren gegevens om te kunnen zoeken in het register.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap