Centraal Insolventieregister (CIR)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Centraal Insolventieregister (CIR)
Inhoud: Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de Faillissementswet
Type: Sectorregistraties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Raad voor de Rechtspraak
Verstrekkers: Raad voor de Rechtspraak
Afnemers: Dienst Justis, de Staatscourant, Post NL, DCB, banken, notarissen, bedrijven, de Belastingdienst, ad hoc afnemers

De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de Faillissementswet

Beschrijving

Het Centraal Insolventieregister (CIR) is een openbaar en online te raadplegen register met gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers van de rechtbanken worden bijgehouden. Volgens de Faillissementswet zijn rechtbanken verplicht om deze gegevens bij het CIR aan te leveren. Alleen insolventiegegevens gepubliceerd na 1 januari 2005 zijn in dit register te vinden. Mutaties van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen worden door rechtbanken aangeleverd aan het CIR. Deze informatie wordt gepubliceerd op http://insolventies.rechtspraak.nl/. Het CIR levert vervolgens dagelijks deze mutaties door aan de Staatscourant, de wettelijke afnemer van dit register. Naast de Staatscourant zijn ook PostNL, de Centrale Bank en banken wettelijk afnemer van dit register. Naast de wettelijke afnemers, kunnen partijen ook afnemer worden van gegevens uit dit register door middel van een abonnement, de zogenaamde webservice. Iedereen kan een verzoek indienen voor deze webservice, die na een toetsing kan worden gebruikt.

De volgende kerngegevens zijn bekend in CIR:

 • Naam curator
 • Naam rechtercommissaris
 • Vestiging- en/of correspondentieadres (indien van toepassing)
 • KvK-nummer (indien van toepassing)
 • Publicatiekenmerk
 • Publicatiedatum
 • Publicatieomschrijving
 • Gegevens rechtbank die de zaak heeft behandeld

Informatie

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:
Gegevens worden verstrekt door rechtbanken.

Wettelijke grondslag:
Faillissementswet
Leveromvang:
Het register omvat 315.416 insolventies.
Mutatiefrequentie:
Dagelijks
Informatiebronnen:

Producten en diensten:

 • Het CIR is openbaar en online te raadplegen via: http://insolventies.rechtspraak.nlDeze website bevat een zoekfunctie. Er kan worden gezocht op insolventiekenmerken, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon/handelsnaam.
 • Wettelijke afnemers nemen de gegevens af van het CIR via een FTP-server. De website van de afnemer maakt verbinding met een FTP-server1, waar vervolgens gegevens uit het CIR ingelezen, opgehaald of verzonden kunnen worden. Aan de wettelijke afnemers worden de gegevens in xml-formaat via een zipfile aangeleverd op de FTP-server.
 • Webservice Centraal Insolventieregister. Het CIR kan ook automatisch bevraagd worden via een webservice. Hiermee kan het register door een geregistreerde computer geraadpleegd worden. Het gebruik van de webservice vindt onder dezelfde condities plaats als de ‘handmatige’ bevraging en dezelfde informatie kan worden opgevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een positief advies afgegeven over de automatische bevraging van het register. Met de gebruikers van de geautomatiseerde bevraging wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere voorwaarden aan het gebruik en de opslag van de opgevraagde gegevens worden gesteld. Iedere organisatie kan gebruik maken van deze webservice. Op dit moment maken ongeveer 400 instellingen gebruik van deze webservice.
 1. ^ File Transfer Protocol (FTP) is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt.