Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)
Inhoud: Persoons- en kredietgegevens
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Bronhouder: Bureau Krediet Registratie (BKR)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Persoons- en kredietgegevens

Beschrijving

BKR houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In deze database registreert BKR persoons- en kredietgegevens van consumenten. Denk hierbij aan het soort krediet (leningen, creditcards, etc), het kredietbedrag, de looptijd, de aflossingsdatum en eventuele achterstanden of bijzonderheden. Aan het CKI zijn een aantal producten gekoppeld die de kredietverstrekkers helpen een gezond financieel beleid te voeren.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:
Wet op het financieel stelsel, artikel 4:32 (stelsel van kredietregistratie)