Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs

Beschrijving

Eén van de wettelijke taken van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO wordt beheerd en continu wordt gepubliceerd. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen, op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), opleidingsgegevens laten registreren in het CROHO.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)