Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)
Inhoud: Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten


Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Uitvoering Onderwijs (DUO)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs

Beschrijving

Eén van de wettelijke taken van DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO wordt beheerd en continu wordt gepubliceerd. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen, op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), opleidingsgegevens laten registreren in het CROHO.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)