Centraal Testamentenregister (CTR)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Centraal Testamentenregister (CTR)
Inhoud: Testamenten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Toestemmingen


Domein: Domein RechtspraakOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Testamenten

Beschrijving

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het centraal testamentenregister