Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)
Inhoud: Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZ
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten
Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Verstrekkers: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Afnemers: Scholen en instellingen, Studenten, SBB, MBO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, ad hoc afnemers.

De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZ

Beschrijving

Het centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. Crebo omvat een overzicht van opleidingen per instelling. De volgende gegevens over beroepsopleidingen worden vastgelegd in Crebo:

 • Instelling
 • Bekostigd/niet bekostigd
 • Deelkwalificatie
 • Deelkwalificatie categorie
 • Kenniscentrum
 • Kwalificatie
 • Kwalificatieniveau
 • Leerweg mbo
 • Prijsfactor mbo
 • Soort mbo opleiding
 • Studiebelastingsuren
 • Wettelijke beroepsvereisten

Informatie

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:

 • Bekostigde instellingen mogen de opleidingen binnen hun sector aanbieden. Deze opleidingen worden door DUO zonder aanvraag opgenomen in Crebo.
 • Niet bekostigde instellingen, dan wel bekostigde instellingen die niet bekostigde beroepsopleidingen willen aanbieden, vragen diploma-erkenning (en hiermee registratie in Crebo) aan bij DUO (Staatscourant nr. 7532, 18 maart 2014).
 • Het recht op examinering mbo vragen exameninstellingen aan bij DUO. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). (Staatscourant, nr. 2280, 8 februari 2012).

Wettelijke grondslag:
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
Leveromvang:
2857 geregistreerde opleidingen
Mutatiefrequentie:
Jaarlijks
Informatiebronnen:

Producten en diensten:
Het register is openbaar. Op verschillende plaatsen is informatie uit het Crebo te downloaden.* De door de ministeries van OCW en EZ erkende opleidingen zijn beschikbaar via onderstaande link. Hierbij is ook een overzicht opgenomen van de kenniscentra, de ontwerpers van de beroepsopleidingen. https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw