Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Diensten en producten
Domein Onderwijs en wetenschap
Opdrachtgever
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Verstrekkers
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Afnemers
Scholen en instellingen, Studenten, SBB, MBO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, ad hoc afnemers.


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZ

Beschrijving

Het centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. Crebo omvat een overzicht van opleidingen per instelling. De volgende gegevens over beroepsopleidingen worden vastgelegd in Crebo:

 • Instelling
 • Bekostigd/niet bekostigd
 • Deelkwalificatie
 • Deelkwalificatie categorie
 • Kenniscentrum
 • Kwalificatie
 • Kwalificatieniveau
 • Leerweg mbo
 • Prijsfactor mbo
 • Soort mbo opleiding
 • Studiebelastingsuren
 • Wettelijke beroepsvereisten

Informatie

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:

 • Bekostigde instellingen mogen de opleidingen binnen hun sector aanbieden. Deze opleidingen worden door DUO zonder aanvraag opgenomen in Crebo.
 • Niet bekostigde instellingen, dan wel bekostigde instellingen die niet bekostigde beroepsopleidingen willen aanbieden, vragen diploma-erkenning (en hiermee registratie in Crebo) aan bij DUO (Staatscourant nr. 7532, 18 maart 2014).
 • Het recht op examinering mbo vragen exameninstellingen aan bij DUO. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). (Staatscourant, nr. 2280, 8 februari 2012).

Wettelijke grondslag:
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
Leveromvang:
2857 geregistreerde opleidingen
Mutatiefrequentie:
Jaarlijks
Informatiebronnen:

Producten en diensten:
Het register is openbaar. Op verschillende plaatsen is informatie uit het Crebo te downloaden.* De door de ministeries van OCW en EZ erkende opleidingen zijn beschikbaar via onderstaande link. Hierbij is ook een overzicht opgenomen van de kenniscentra, de ontwerpers van de beroepsopleidingen. https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw