Cloud computing

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.

enkele cumulus wolk

Wat is Cloud computing?[bewerken]

De term 'cloud' wordt vaak gebruikt, maar in discussies blijkt nog wel eens dat mensen er heel verschillende ideeën en definities bij hebben. Dat komt omdat iedereen kijkt vanuit het eigen perspectief. Voor aanbieders van diensten is cloud bijvoorbeeld vooral een marketingterm. Bij NORA kiezen we voor een neutrale definitie die los staat van hype en commercieel belang: de werkdefinitie van NIST. Die luidt: Cloud computing is een model voor het mogelijk maken van alomtegenwoordige, handige, on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare computerbronnen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) die snel kunnen worden geleverd en vrijgegeven met een minimale beheersinspanning of interactie met de serviceprovider.

Hoe herken je cloud computing en welke varianten zijn er?

Cloud computing is een model voor het mogelijk maken van gemakkelijke, on-demand netwerktoegangen tot een gedeelde pool van configureerbare computerbronnen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, toepassingen en services) die snel kunnen worden ingericht en vrijgegeven met minimale beheerinspanning of interactie met serviceproviders. Dit cloudmodel bevordert de beschikbaarheid en bestaat uit vijf essentiële kenmerken (On-demand self-service, Brede netwerktoegang, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured Service); drie servicemodellen (Cloud Software as a Service (SaaS), Cloud Platform as a Service (PaaS), Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)); en vier implementatiemodellen (Private cloud, Community cloud, Public cloud, Hybrid cloud). Sleuteltechnologieën zijn: (1) snelle wide-area netwerken, (2) krachtige, goedkope servercomputers en (3) krachtige virtualisatie voor commodity hardware.

Het Cloud Computing-model biedt de belofte van enorme kostenbesparingen in combinatie met een grotere IT-flexibiliteit. Het wordt van cruciaal belang geacht dat de overheid en de industrie beginnen met de goedkeuring van deze technologie in reactie op moeilijke economische beperkingen. Cloud computing-technologie daagt echter veel traditionele benaderingen van het ontwerp en het beheer van datacenters en bedrijfstoepassingen uit. Cloud computing wordt momenteel gebruikt; Veiligheid, interoperabiliteit en draagbaarheid worden echter genoemd als belangrijke belemmeringen voor een bredere adoptie.

Het doel op lange termijn is om thought leadership en begeleiding te bieden rond het cloud computing paradigma om het gebruik ervan binnen de industrie en de overheid te katalyseren. NIST streeft ernaar de adoptiecyclus te verkorten, waardoor kostenbesparingen op korte termijn en meer mogelijkheden om snel bedrijfstoepassingen te maken en te implementeren, kunnen worden verbeterd. NIST streeft ernaar cloud computing-systemen en -praktijken te bevorderen die interoperabiliteit, draagbaarheid en beveiligingsvereisten ondersteunen die geschikt en haalbaar zijn voor belangrijke gebruiksscenario's.

Waarom is cloud belangrijk?[bewerken]

Cloud computing is steeds gewoner geworden, een integraal deel van ons IT-landschap. Het ligt ten grondslag aan nieuwe manieren van digitaal werken, Artificiële Intelligentie en Internet Of Things. Toch is die grondslag nog niet vanzelfsprekend: we ervaren in de praktijk nog heel wat uitdagingen en barrières. Die kun je vinden op alle lagen van het Vijflaagsmodel: behoudende wetgeving, organisatorische vraagstukken rond controle en business cases, dataportabiliteit als je over wilt stappen, integratie in de rest van je IT landschap, toegangsvraagstukken rond je netwerken. En er zijn uitdagingen die over alle lagen heen gaan: het borgen van privacy en security, auditing et cetera. Als adviseurs en architecten kennis over cloud hebben en hun ervaringen delen kunnen ze de organisatie helpen geïnformeerde en afgewogen keuzes te maken rondom cloud.Direct aan de slag

Met welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuur al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je hergebruik en een vliegende start kunt maken?

Hoe herken je cloud computing en welke varianten zijn er?
Checklist beleid en compliance cloud
Checklist cloudkarakteristieken
Checklist non-functionals cloud
Begrip 1
Begrip 2
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Discipl is open source en iedereen is uitgenodigd mee te denken:

→ Beschrijvende tekst voorbeeld naam weblink
→ Voorbeeldorganisatie, naam contactpersoon naam@organisatie.nl
Openstaande vragen cloud
Ervaren uitdagingen en barrières rondom cloud
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Cloud:

Handreiking Cloud voor Overheden (pdf, 1,73 MB)
thema Cloud Computing bij Forum Standaardisatie
NIST Cloud Computing Collaboration Site
Work group Federated Cloud op NIST Cloud Computing Collaboration Site
NIST Cloud Computing Reference Architecture, sept 2011 (PDF, 1,39 MB)
Implementation roadmap European Open Science Cloud 14 maart 2018
nieuwsbericht European Open Science Cloud (rijksoverheid.nl 2017)

Voor dit thema wordt gezocht naar een expertgroep van betrokkenen:

-> Expertgroep Cloud

Contactpersoon is Naam (organisatie),

NORA@ictu.nl.
Contact.png