Compleetheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: De mate waarin gegevens aanwezig zijn.

Bron: Raamwerk gegevenskwaliteit
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee