Consistent

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Eigenschappen

BeschrijvingIn de dienstverlening aan onze klanten gebruiken we, als overheidsinstellingen, verschillende kanalen. We informeren klanten via de website, verstrekken in persoon informatie aan een balie of via de telefoon, we beslissen op de aanvraag van de klant met een gemotiveerde beschikking en we verstrekken onze ketenpartner informatie of gegevens als hij deze bij ons (als bron) komt halen. Het behoeft eigenlijk geen betoog dat het niet uit mag maken via welk kanaal een vraag wordt gesteld: het antwoord dat wordt gegeven moet in alle gevallen hetzelfde zijn.
ToelichtingConsistentie heeft verschillende facetten:
  1. Consistentie in de uitvoering van regels via 1 kanaal door 1 uitvoeringsorganisatie (gelijkheidsbeginsel);
  2. Consistentie in de uitvoering van regels door 1 uitvoeringsorganisatie – over verschillende kanalen heen, waarbij het ook mogelijk moet zijn om tussentijds van kanaal te wisselen;
  3. Consistentie in de uitvoering van regels door meer dan 1 uitvoeringsorganisatie die opereren in een keten;
  4. Consistentie tussen proces, gegevens en regels.

Om consistentie te kunnen bereiken is het nodig dat er sprake is van:

  • Meervoudig gebruik uit één bron
  • Gedeelde semantiek
  • Voorwaartse en achterwaartse traceerbaarheid
  • Systematische, traceerbare, vertaling van begrippen, naar conceptueel, naar logisch, naar technisch gegevensmodel (buiten scope van deze architectuur)
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ConsistentIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kanaalonafhankelijk (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenConsistent
Meervoudig gebruik uit één bron (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenConsistent
Semantiek (Aspect van regelbeheer) (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenConsistent
Uitvoeringsorganisatie en klant (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenConsistent
Uitvoeringsorganisatie in een keten (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenConsistent
Verschillende onderdelen van een uitvoeringsorganisatie (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenConsistent
Verschillende uitvoeringsorganisaties en hun klant (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenConsistent
Conceptueel model (Maatregel)RealiseertConsistent
Content-management (Maatregel)RealiseertConsistent
Regelbeheeromgeving (Maatregel)RealiseertConsistent
Teksten voor beslisondersteuning (Maatregel)RealiseertConsistent
Traceerbaarheid (maatregel) (Maatregel)RealiseertConsistent
Vocabulairebeheeromgeving (Maatregel)RealiseertConsistent