Consultaties standaarden voor betere gegevensuitwisseling en veiliger internet

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenConsultaties standaarden voor betere gegevensuitwisseling en veiliger internet

vrijdag 11 februari 2022 - Het Forum Standaardisatie toetst t/m 25 februari 2022 drie aanpassingen aan de Lijst Open Standaarden via openbare consultaties, (via internetconsultatie.nl). De wijzigingen dragen bij aan betere gegevensuitwisseling en een veiliger internet.

Veiliger internet: Nederlands profiel bij OIDC (authenticatie) op Pas toe of leg uit

Onderwerp van consultatie is of de standaard NL GOV Assurance profile for OpenID Connect op de lijst met verplichte standaarden geschikt is om te verplichten voor de overheid (‘pas toe of leg uit’-lijst). Experts adviseren de standaard OpenID Connect 1.0 aan te vullen met een Nederlands profiel.

Betere gegevensuitwisseling: Peppol BIS (e-procurement) op lijst met Aanbevolen standaarden

In deze consultatie is de vraag of de standaard Peppol BIS geschikt is om aan te bevelen aan de overheid (lijst aanbevolen standaarden). Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel in het elektronisch berichtenverkeer voor bestel, inkoop en facturatie (zie ook de pagina PEPPOL). Volgens experts bevordert Peppol BIS leveranciersonafhankelijke gegevensuitwisseling van aankoopopdrachten.

Verwijdering: COINS (bouwstandaard)

Het voorstel ter consultatie is om de bouwstandaard COINS 2.0 niet meer te verplichten of aan te bevelen aan de overheid. COINS is een standaard voor uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. COINS 2.0 heeft end of life-status bereikt. Experts adviseren dat COINS niet in aanmerking komt voor de Lijst Open Standaarden van Forum Standaardisatie.

Looptijd & meer informatie

Alle consultaties lopen tot en met 25 februari 2022. Nadere informatie vind je in het nieuwsbericht op de website van het Forum Standaardisatie.

Contactpersoon bij het Forum Standaardisatie is Hans Laagland, voor vragen of opmerkingen over de consultatie kun je met hem contact opnemen.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.