Continuïteit van de dienst

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 35, realiseert Basisprincipe 9"
Tekst "vervangen" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is vervangen en niet langer actueel.
Dit AP is op basis van RFC Beveiliging 2016 vervangen door Beschikbaarheid (AP41), een uitgebreider principe. Continuïteit van de dienst is een van de implicaties van Beschikbaarheid.

Op praktisch niveau kun je herstel van de uitgangssituatie terug vinden in het beveiligingsthema Continuïteit.

 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP35
StellingDe levering van de dienst is continu gewaarborgd.
RationaleContinuïteit is van belang wanneer afnemers afhankelijk zijn van de dienst en geen nadelige gevolgen van discontinuïteit mogen ondervinden.
Implicaties
  • Het niveau van beschikbaarheid is in overleg met afnemers vastgesteld.
  • De ondersteunende ICT-voorzieningen voldoen aan het voor de diensten overeengekomen niveau van beschikbaarheid.
  • De continuïteit van voorzieningen wordt bewaakt; bij bedreiging van die continuïteit wordt alarm geslagen. Er is voorzien in de aanpak van calamiteiten.
  • De toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van openbare informatie en van informatie die relevant is voor vertrouwelijke- en zaakgerelateerde diensten, is gewaarborgd. Wanneer informatie verplaatst is, of niet meer (online) beschikbaar, worden bezoekers doorverwezen naar de plaats waar deze wel te vinden is.
  • De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. merkt niets van wijzigingen in het beheer van de dienst.
  • Wanneer een nieuwe versie van een standaard geïmplementeerd wordt, blijft de aanbieder de oude versie ondersteunen zolang als dat volgens afspraak nodig is .
  • De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) en de afnemers maken afspraken over de periode waarin overgegaan wordt op een nieuwe versie van de standaard.
VoorbeeldenWanneer het beheer van informatie overgaat naar een andere partij, of als de informatie wordt ondergebracht op andere plaatsen, moet de beschikbaarheid van de informatie voor de afnemers te allen tijde gewaarborgd blijven.
ClusterBetrouwbaarheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProcessen
ToepassingsgebiedGeneriek
Status actualiteitVervangen
Status toelichtingDit AP is op basis van RFC Beveiliging 2016 vervangen door Beschikbaarheid (AP41), een uitgebreider principe. Continuïteit van de dienst is een van de implicaties van Beschikbaarheid. Op praktisch niveau kun je herstel van de uitgangssituatie terug vinden in het beveiligingsthema Continuïteit.
Prioriteit revisit0

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Continuïteit van de dienstHeeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt