Controletellingen batchverwerking

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Controletellingen batchverwerking (V) (Batch) Batchuitvoer bevat controletellingen die zijn gebaseerd op tijdens de computerverwerking opgebouwde tellingen. Indien tellingen worden overgenomen uit bestanden is dat kenbaar gemaakt op de uitvoerlijsten.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Uitvoercontrole.

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 12.2.2.e