Cybersecuritywet

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingWet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (cybersecuritywet).
ToelichtingDe Cybersecuritywet strekt ter implementatie van de zogenoemde NIB-richtlijn van de Europese Unie (richtlijn 2016/1148).
Vanwege de inhoudelijke samenhang en overlap zijn de bepalingen van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity overgeheveld naar de Cybersecuritywet.
Externe verwijzinghttps://wetten.overheid.nl/BWBR0041515
OrganisatieMinisterie van Justitie en Veiligheid
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2018/10/17

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CybersecuritywetIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt