DKIM

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: DKIM
ID: DKIM
Type: Standaard
Cluster: Contactfunctie
Versie: RFC 6376
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:DKIM
Anti-phishing


DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening. Het stelt de ontvanger in staat om te bepalen welke domeinnaam (en daarmee welke achterliggende organisatie) verantwoordelijk is voor het zenden van de e-mail. Daardoor kunnen spam- en phishing-mails beter worden gefilterd.


  • Nut: Voorkomt misbruik van een domeinnaam.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: DKIM moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen waarvandaan wordt gemaild én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail verstuurt en ontvangt.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij het investeren in e-mail servers en alle systemen die domeinnamen gebruiken.

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Het Kadaster voldoet aan DKIM.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De BRV voldoet aan DKIM.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijvenDKIM is niet geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/site/www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiDDigiD mail wordt verstuurd met een DKIM signature (zie: https://internet.nl/mail/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiInkoopDe standaard DKIM is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigileveringDigilevering draait op het Logius Managed Services platform.

Vanuit de VPC is het niet mogelijk mail direct naar buiten te sturen om te voorkomen dat de applicatiebeheerder of een van haar systemen als spam/malware verstuurder wordt aangemerkt. Alle mail-versturende systemen moeten gebruik maken van de centrale voorziening mail relay als zij mail willen versturen.

DKIM is geïmplementeerd op de centrale voorziening mail relay.

Digimelding en Digilevering zijn op het Equinix platform geïmplementeerd, de applicaties kunnen alleen via de mail-relay server van het platform e-mail versturen. Deze mail –relay server is niet van buitenaf benaderbaar, daarom kan dit met internet.nl niet getoetst worden.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigimeldingDKIM draait op het Logius Managed Services platform. Vanuit de VPC is het niet mogelijk mail direct naar buiten te sturen om te voorkomen dat de applicatiebeheerder of een van haar systemen als spam/malware verstuurder wordt aangemerkt. Alle mail-versturende systemen moeten gebruik maken van de centrale voorziening mail relay als zij mail willen versturen. Gepland Q3 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigipoortDigipoort maakt gebruik van de e-mailserver uit de centrale voorziening EASI. Alle mail-versturende systemen moeten gebruik maken van de centrale voorziening mail relay als zij mail Willen versturen. DKIM is geïmplementeerd op de centrale voorziening mail relay.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Idensys
EHerkenning
Bij verstuurde email wordt DKIM toegepast, bij ontvangst gebeurd dit door de centrale email voorzieningen van Logius (SSC-ICT).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
MijnOverheidMijnOverheid voldoet aan DKIM (zie: https://internet.nl/mail/mijnoverheid.nl/ en https://internet.nl/mail/mijn.overheid.nl/)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NHR (Basisregistratie Handelsregister)Het domein kvk.nl voldoet aan DKIM (zie: https://internet.nl/mail/kvk.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OndernemerspleinDKIM is geïmplementeerd voor de domeinen kvk.nl en ondernemersplein.nl (zie: https://internet.nl/mail/kvk.nl/249076/, https://internet.nl/mail/ondernemersplein.nl/) maar niet voor het domein ondernemersplein.kvk.nl (zie: https://internet.nl/mail/ondernemersplein.kvk.nl/246411/).voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Standard Business Reporting (SBR)De website van SBR (http://www.sbr-nl.nl) heeft ook een mailserver die niet voldoet aan DKIM. Zie: https://internet.nl/mail/sbr-nl.nl/249059/De website is overgezet naar het Ministerie van AZ.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Doc-DirektVolgens SSC-ICT maakt Doc-Direkt gebruik van de mailservers van SSC-ICT, deze zijn onderdeel van het BZK domein, waarvoor DKIM actief is.  voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)De implementatie van DKIM is voor SSC-ICT zelf geheel afgerond.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordDKIM is voor odc-noord.nl, sso-noord.nl en rijkscloud.nl geïmplementeerd voor ODC-Noord.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlDKIM is geïmplementeerd (zie https://internet.nl/mail/overheid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektP-Direkt maakt gebruik van de mailservers van SSC-ICT, onder andere voor het versturen van de loonstroken aan de medewerkers. Het initiatief voor de adoptie van dit soort standaarden ligt dan ook bij SSC-ICT. Navraag bij SSC-ICT leert dat DKIM actief gemaakt is voor deze mailservice van P-Direkt. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Rijksoverheid.nlDKIM is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijkspasVoor Rijkspas worden mails verstuurd vanaf de applicatie voor Interdepartementale Toegang (IDT). In de huidige infrastructuur is dit niet toegepast.

De eerdere planningen van Q3 2018 en Q4 2018 voor verhuizing van de Rijkspassystemen naar een nieuw datacenter waar DKIM wel toegepast zal worden zijn door SSC-ICT uitgesteld naar Q3 2019.

De email server die gebruikt wordt is inmiddels wel verhuisd naar het ODC. Onderdeel van de totale applicatiemigratie (inclusief nieuwe email verzendadressen) is het mogelijk maken van DKIM.
geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijksportaalOnderbouwing beheerder ontbreekt.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedE-mails verzonden vanuit TenderNed zijn beveiligd met DKIM (zie: https://internet.nl/mail/tenderned.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden