DNSSEC

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: DNSSEC
ID: DNSSEC
Type: Standaard

Versie: RFC 4033, RFC4034, RFC4035


DNS is kwetsbaar waardoor een kwaadwillende een domeinnaam kan koppelen aan een ander IP-adres ("DNS spoofing"). Gebruikers kunnen hierdoor bijvoorbeeld worden misleid naar een frauduleuze website. Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) lost dit op.

DNSSEC is een cryptografische beveiliging die een digitale handtekening toevoegt aan DNS-informatie. Op die manier wordt de integriteit van deze DNS-informatie beschermd. Aan de hand van de digitale handtekening kan een internetgebruiker (onderwater en volledig automatisch m.b.v. speciale software) controleren of een gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat DNS-antwoord authentiek is en afkomstig is van de juiste bron. Zodoende is met grote waarschijnlijkheid vast te stellen dat het antwoord onderweg niet is gemanipuleerd.

Verplichte standaard bij het investeren in ICT-systemen die gebruik maken van een DNS, zoals een website.

Conformiteitstest:Signing ("Is een domein beveiligd met DNSSEC?"): DNSSEC Analyser (Verisign). Validation ("Controleert mijn provider de validiteit van de DNSSEC-handtekening?") geïntegreerd in internet.nl.

Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied: Het registreren en in DNS publiceren van internet-domeinnamen (‘signing’). De registratieverplichting geldt enkel indien 'signed domain names' bij een registerhouder van een top-level domein (zoals SIDN voor .NL) geautomatiseerd aangevraagd kunnen worden; Het vertalen van domeinnamen naar internetadressen en vice versa (‘validation enabled resolving’). Validatie is niet verplicht voor systemen die niet direct aan het publieke internet gekoppeld zijn (bijvoorbeeld clients/werkplekken binnen een LAN en interne DNS-systemen).
  • Werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector


Meer informatie


Specificatiedocumenten:

  • Beheerorganisatie: IETF
Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Voorziening Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
De website www.kadaster.nl ondersteunt DNSSEC (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074) voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen) De niet-gevoelige (technische) gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit de BRV zijn te bevragen via www.rdw.nl. Die site is volgens internet.nl gesigned met DNSSEC. Alle .nl rdw domeinen zijn gesigned met DNSSEC. Alle overige domeinen (.eu, .info, .com) staan binnen het programma RIT op de planning voor eind 2017, maar maken geen deel uit van de BRV. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Berichtenbox voor bedrijven Volgens internet.nl voldoet het domein berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl (zie https://internet.nl/mail/berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/34865). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DigiD DNSSEC is doorgevoerd in release 4.5 van DigiD en inmiddels operationeel. Ook de mailservers voldoen aan de standaard (zie https://internet.nl/domain/digid.nl/87081). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DigiD Machtigen Volgens internet.nl voldoet het domein https://machtigen.digid.nl aan DNSSEC (zie https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/91888). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DigiInkoop Digi-Inkoop voldoet aan DNSSEC (zie https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/36515). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digilevering DNSSEC is geïmplementeerd op de centrale voorziening DNS. *)
  • ) Digimelding en Digilevering zijn op het Equinix platform geïmplementeerd, de applicaties kunnen alleen via de mail-relay server van het platform e-mail versturen. Deze mail –relay server is niet van buitenaf benaderbaar, daarom kan dit met internet.nl niet getoetst worden.
voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digimelding DNSSEC is geïmplementeerd op de centrale voorziening DNS. *)
  • ) Digimelding en Digilevering zijn op het Equinix platform geïmplementeerd, de applicaties kunnen alleen via de mail-relay server van het platform e-mail versturen. Deze mail –relay server is niet van buitenaf benaderbaar, daarom kan dit met internet.nl niet getoetst worden.
voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Diginetwerk DNSSEC validatie wordt toegepast op Rijks-DNS. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digipoort Hoewel DigiPoort werkt met PKI certificaten ter authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit., zou DNSSEC ook ingericht moeten zijn. Er zijn geen plannen om dit in te richten, omdat de voorziening geen businesscase hiervoor ziet omdat het risico nihil is. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
MijnOverheid MijnOverheid voldoet aan DNSSEC (conform https://internet.nl) voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
NHR (Basisregistratie Handelsregister) DNSSEC wordt nog niet toegepast (zie https://internet.nl/site/www.kvk.nl/87180). De planning voor implementatie van de DNSSEC is Q4 2017. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Ondernemersplein Wordt geïmplementeerd dit jaar op de nieuwe DNS omgeving. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Standard Business Reporting (SBR) De website van SBR (http://www.sbr-nl.nl) is ondergebracht bij een derde partij. Ook het technisch DNS-beheer is daar ondergebracht, maar nog niet alle domeinen maken gebruik van DNSSEC. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten DNSSEC werd in 2015 in de productieomgeving opgenomen. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Stelselcatalogus DNSSEC is geïmplementeerd op de centrale voorziening DNS (zie https://internet.nl/site/www.stelselcatalogus.nl/92837). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst) De domeinen van de klanten van SSC-ICT die via de DNS van AZ lopen, voldoen. De domeinen van de klanten van SSC-ICT die via de DNS van SSC-ICT lopen, voldoen eind 2017. SSC-ICT geeft aan dat de cliënt DNSSEC-validatie ondersteunt, en dat RijksDNS DNSSEC-validatie ondersteunt. voldoet deels van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
ODC-Noord ODC-Noord heeft sinds het onderzoek uit 2015 een eigen DNS ingericht, die DNSSEC gebruikt. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Overheid.nl Overheid.nl voldoet sinds Q2 2015 aan DNSSEC (zie https://internet.nl/domain/www.overheid.nl/87086). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
P-Direkt Op de Haagse ring maakt het netwerk van SSC-ICT, waar P-Direkt gebruik van maakt, geen gebruik van DNSSEC. Ook hier geldt dat P-Direkt een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. is van een Rijksbrede dienst en het initiatief voor het implementeren van DNSSEC bij de SSC-ICT ligt. SSC-ICT gaf in 2016 aan dat zij op hun beurt weer afhankelijk zijn van de leverancier van de Haagse ring, namelijk Logius. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
PKIoverheid Het PKIoverheid-deel van de website van Logius en de website van PKIoverheid maken gebruik van DNSSEC (zie https://internet.nl/domain/crl.pkioverheid.nl/87088 en https://internet.nl/domain/www.logius.nl/87089). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Rijksoverheid.nl Rijksoverheid.nl is ondertekend met DNSSEC (zie https://internet.nl/site/www.rijksoverheid.nl/86909). DPC biedt DNSSEC ook aan al haar klanten die domeinen via haar registrar-functie afnemen. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Rijkspas Rijkspas communiceert momenteel nog niet via het publieke internet. De verbinding die daarvoor voorzien is, maakt wel gebruik van DNSSEC. Voor communicatie binnen de Rijksoverheid wordt momenteel gebruik gemaakt van de Haagse Ring. Deze ondersteunt nog geen DNSSEC, maar de leverancier geeft aan dat de verwachting is DNSSEC eind 2017 wel geïmplementeerd gaat worden. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
TenderNed Het domein is gesigned met DNSSEC (zie https://internet.nl/site/www.tenderned.nl/86922). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen