DSP's (Documentaire Structuurplannen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De informatie op deze pagina wordt niet meer beheerd. NORA staat dus niet in voor de volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., actualiteit of juistheid van de informatie. Voor de historie is de pagina bewaard.

In een Documentair structuurplan (DSP) kunnen organisaties vastleggen hoe zij hun archivering hebben georganiseerd.

Een helder voorbeeld van een DSP is dat van de gemeente Putten, te vinden op de pagina Archiefbeheer van de website van deze gemeente.