Data Agenda Overheid

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

Publicatiedatum2020/05/01
OrganisatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen.
Externe verwijzinghttps://www.digitaleoverheid.nl/document/nl-digitaal-data-agenda-overheid/
BeschrijvingData bieden enorme kansen. Tegelijkertijd roept het gebruik van data nieuwe vragen op. Deze Data Agenda Overheid gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid.
ToelichtingDeze Interbestuurlijke Data Agenda komt voort uit NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid. De overheid ziet steeds meer de waarde van data en de kansen die datagericht werken biedt. Er zijn steeds meer goede voorbeelden van wat er mogelijk is. Binnen maar ook buiten de overheid. Dat maakt dat er steeds meer ambities zijn en dat er steeds meer energie in zit.

Deze agenda beschrijft hoe data (nog) beter ten goede kunnen komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid. Daarnaast wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten. We noemen deze agenda: NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid.

In de inleiding is de context en de aanleiding voor deze agenda beschreven. In de hoofdstukken 1 tot en met 5 is de aanpak op een aantal specifieke thema’s beschreven, elk uitgewerkt in concrete acties. Tot slot wordt ingegaan op de financiering en een totaaloverzicht van de acties.
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Data Agenda OverheidIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Privacy (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanData Agenda Overheid
Verantwoord (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanData Agenda Overheid
Privacy (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inData Agenda Overheid
Verantwoord (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inData Agenda Overheid